Kariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

“İK Politikamız” gereği her zaman en iyilerle çalışırız.

Müşteri hizmetleri, muhasebe, stok, depo, satış, teknik servis, e-ticaret, ithalat, ihracat, pazarlama, arge, yönetim ve staj ile ilgili iş başvurularınızı, ilgilendiğiniz departman bilgisini de yazarak öz geçmiş belgenizle birlikte e-posta adresimize göndererek yapabilirsiniz.

İş ilanlarımızı gazete, internet ve sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

 


 

İdari İşler Müdürü

 

Görevleri:

Şirket işleyiş ve sisteminin düzenli ve kesintisiz olması için stratejik kararlar almak.

İdari süreçleri yönetmek, iyileştirmek ve çalışanların memnuniyetini arttırıcı stratejik kararlar almak.

Giderleri azaltmak, karlılığı arttırmak ve borç ödeme vadelerimizi uzatmak için stratejik kararlar almak.

ERP’ye işlenen ve raporlanan muhasebesel evrakları (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) kontrol etmek.

Ödeme talimatlarını (dekont, nakit, kredi kartı, çek, senet ve benzeri) hazırlamak.

İdari konuda gerekli belgelerin teminini ve hazırlanmasını sağlamak.

İdari konuda resmi kurumlarla olan iletişimi sağlamak.

Kullandığımız yazılımlar ve iş prosedürlerimiz hakkında şirket içi eğitim, tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Ön Muhasebe Sorumlusu

 

Görevleri:

Muhasebesel evrakları (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) düzenlemek ve ERP’ye kaydetmek.

E-fatura ve e-arşiv işlemlerini (fatura iptali, e-fatura işlemleri ve benzeri) yapmak.

Değişim ve iade süreçlerindeki muhasebesel işlemleri yapmak.

Günlük muhasebesel raporları (irsaliye, fatura, POS ve benzeri) hazırlamak ve kontrol etmek.

ERP’ye yeni cari tanımları eklemek ve mevcut cari tanımları güncellemek.

ERP’de cari tanım birleştirme işlemini yapmak.

Kurumlar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarla ilgili cari hesap mutabakatlarını yapmak.

Aylık performans hesaplama işlemlerini yapmak ve kontrol etmek.

Çalışan özlük ve SGK işlemlerini yapmak, ERP’ye kaydetmek ve kontrol etmek.

İzin talep formlarını kontrol etmek ve çalışanlara ait puantaj cetvelini hazırlamak.

Çalışan maaş ve prim hesaplamalarını yapmak ve bunları ERP sistemine kaydetmek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Stok Kontrol Sorumlusu

 

Görevleri:

ERP sisteminde, ürünlerin stok tanımlarını (stok kartlarını) oluşturmak ve güncellemek.

ERP sisteminde, ürünlerin alış ve satış fiyatlarını oluşturmak ve piyasa araştırması yaparak fiyatları güncel tutmak.

ERP sisteminde ürünlerin açıklamalarını Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek, görsellerini bulmak ve sisteme eklemek, gerekiyorsa fotoğraf çekmek ve görselleri grafik yazılımlarıyla düzenlemek.

Satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve satın alınan ürünlerin ERP sistemine işlenebilmesi için gerekli kayıtları yapmak.

Depomuzda satılmak üzere bulunması gereken ürünlerin minimum ve maksimum miktarlarını belirlemek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Depo Sorumlusu

 

Görevleri:

Satışı yapılan ürünleri hazırlamak, paketlemek ve kargo işlemlerini yapmak.

Şirketimize gelen kargoları teslim almak, kargoların içeriğini kontrol etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.

Gelen ve giden kargo işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. İşlemlerde sorun varsa çözüm sağlamak.

Sipariş iptal, değişim ve iade süreçlerindeki depo işlemlerini yapmak.

Satışı yapılan ürünlerin teslimatının gerçekleştiğini takip ve teyit etmek.

Depo ve vitrin düzenlemesi yapmak.

Stok takibi ve sayımı yapmak. Oluşan stok problemlerinde çözüm sağlamak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

İdari̇ İşler Departmanı Stajyeri̇

 

Görevleri:

Muhasebesel evrakların (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) düzenlenmesine ve ERP’ye kaydedilmesine yardımcı olmak.

E-fatura ve e-arşiv işlemlerininin (fatura iptali, e-fatura işlemleri ve benzeri) yapılmasına yardımcı olmak.

Günlük muhasebesel raporların (irsaliye, fatura, POS ve benzeri) hazırlanmasına yardımcı olmak.

ERP’ye yeni cari tanımların eklenmesine ve mevcut cari tanımların güncellenmesine yardımcı olmak.

Kurumlar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarla ilgili cari hesap mutabakatlarının yapılmasına yardımcı olmak.

Aylık performans hesaplama işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmak.

Çalışan özlük ve SGK işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmak.

İzin talep formlarının kontrol edilmesine ve çalışanlara ait puantaj cetvelinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Satış Müdürü

 

Görevleri:

Satış konusunda müşteri sayısını, ciroyu ve karlılığı arttırıcı stratejik kararlar almak.

Satış konusunda süreçleri yönetmek, iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırıcı stratejik kararlar almak.

Kurumsal müşterilerle ilgili satış projelerini yönetmek.

Satış konusunda gerekli belgelerin teminini ve hazırlanmasını sağlamak.

Satış konusunda resmi kurumlarla olan iletişimi sağlamak.

Medikal ürün ve hizmetlerle ilgili eğitim, tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Müşteri Danışmanı

 

Görevleri:

Şirketimizi yurt içi ve dışındaki bireysel ve kurumsal müşteriler karşısında temsil etmek.

Müşterilere, yazılı ve sözlü olarak detaylı bilgi aktarmak. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için yardımcı olmak.

Olağanüstü müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu sayede sürekli müşteri portföyü oluşturmak.

Ofise gelen, internet veya telefonla bize ulaşan bireysel veya kurumsal müşterilere teklif hazırlamak, satış yapmak ve ihracat süreçlerini yönetmek.

Mevcut müşterilerimizle, düzenli olarak iletişime geçmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek.

Müşterilerin talep ettiği stokta olmayan ürünlerle ilgili fiyat araştırması yapmak ve ürünlerin tedarik edilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek.

Satışı gerçekleşen ürünlerin müşteriye teslimatı için ilgili birimlere bilgi vermek ve işlemler sonuçlanana kadar takip etmek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

Ekip Liderinin Ek Görevleri:

Departman yöneticisinin iş başında olmadığı durumlarda vekaleten yerine görev yapmak.

Yeni bayiler bulma ve mevcut bayilerle olan ilişkileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

 


 

Teknik ve Klinik Destek Müdürü

 

Teknik ve klinik hizmetler konusunda hizmet verilen müşteri sayısını, ciroyu ve karlılığı arttırıcı stratejik kararlar almak.

Bireysel ve kurumsal müşterilerle rutin bakım ve teknik servis anlaşmaları yapmak.

Teknik ve klinik hizmetler konusunda süreçleri yönetmek, iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırıcı stratejik kararlar almak.

Stokta olmayan yedek parçalarla ilgili fiyat araştırması yapmak ve bunların tedarik edilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek.

Tamir, bakım ve teknik servis işlemlerinin koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.

Teknik ve klinik hizmetler konusunda gerekli belgelerin teminini ve hazırlanmasını sağlamak.

Teknik ve klinik hizmetler konusunda resmi kurumlarla olan iletişimi sağlamak.

Medikal ürün ve hizmetlerle ilgili eğitim, tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Ürün Uzmanı

 

Şirketimizi bireysel ve kurumsal müşteriler karşısında teknik ve klinik hizmetler konusunda temsil etmek.

Müşterilere, yazılı ve sözlü olarak detaylı bilgi aktarmak. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için yardımcı olmak.

Olağanüstü müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu sayede sürekli müşteri portföyü oluşturmak.

Ofise gelen, internet veya telefonla bize ulaşan bireysel veya kurumsal müşterilere teknik ve klinik hizmetler konusunda teklif hazırlamak ve satış yapmak.

Cihazların arıza tespitini yapmak.

Cihazlara tamir, bakım ve teknik servis hizmetlerini vermek.

Rutin bakım yapılması gereken cihazları takip edip, zamanı geldiğinde müşterilerle görüşüp bakım randevusu almak.

Satışı yapılan ürünlerle ilgili teslimat, kurulum ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak

 


 

Dijital Pazarlama ve Arge Müdürü

 
Şirket dışından katılım sağlanabilen toplantı, seminer, eğitim, canlı yayın veya webinar organize etmek.

Kullandığımız yazılımların ve yaptığımız entegrasyonların sorunlarını incelemek ve çözüm sağlamak, gelen ARGE taleplerini inceleyerek ilgili birimlere aktarmak.

Depomuzda satılmak üzere bulunması gereken ürünlerin minimum ve maksimum miktarlarını belirlemek ve ilgili birimlere bilgi vermek.

Satabileceğimiz yeni ürünleri araştırmak ve bunların tedarik edilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek.

Müşterileri davranışlarını ve değişim/iade taleplerini analiz ederek, sürekli ve yeni müşterilerimizin artması ve şirketimiz hakkındaki güven algısının maksimum seviyeye ulaşması için önerilerde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

E-Ticaret Sorumlusu

 
Yurt içi ve dışı e-ticaret süreçlerini yönetmek, geliştirmek ve oluşan sorunların çözümünü sağlamak.

E-pazaryerleri, web sitelerimiz, ERP sistemi ve benzeri dijital ortamlarda kayıtlı tüm ürünlerimizin görsellerini ve açıklamalarını kontrol etmek, hataları ilgili birimlere bildirmek.

Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Epttavm gibi e-pazaryerleri ve web sitelerimizde yapılan entegrasyonu tamamlamak, bu sayede ürünlerin yayınlanmasını ve satışının aktif olmasını sağlamak.

Web sitelerimizin tasarımsal ve yazılımsal olarak gelişmesini sağlayarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak ve böylece satışları arttırmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 


 

Müşteri Destek Sorumlusu

 
Şirketimizle ilgili sorun yaşayan müşterilerin memnuniyetini sağlamak, müşteri geri kazanım çalışmaları yapmak ve müşteri gözünde şirketimiz hakkındaki güven algısını maksimum seviyeye çıkarmak.

Sipariş iptal/değişim/iade işlemlerinde müşterilerin yaşadığı sorunları çözmek.

E-pazaryerlerinden gelen müşteri sorularını yanıtlamak; ayrıca onay hatırlatma ve toplu değerlendirme gibi işlemleri yapmak.

Şirketimizin sosyal medya hesaplarını takip etmek, yönetmek ve raporlamak.

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Youtube’dan gelen mesajlara yanıt vermek ve bu platformlarda paylaşım yapmak.

Web sitelerimizde, sosyal medya sayfalarımızda ve toplu e-posta sistemimizde yayınlanabilecek yazıları ve görselleri hazırlamak.

Web sitelerimiz üzerinden canlı destek hizmeti vermek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.