İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Kariyer Fırsatları

  

İK Politikamız

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan şirketimiz için en önemli kaynak insandır. Müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza her zaman daha iyisini sunmak adına doğru insan kaynağını doğru işte istihdam etmeyi istiyoruz. Düzenlediğimiz şirket içi eğitimler sayesinde çalışanlarımızın kişisel gelişimini planlıyoruz. Böylece ortak hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

Ekip çalışmasına uygun ortamı oluşturmak, çalışanların kişisel gelişimlerine destek sağlamak, hedefe yönelik performans değerleme ile ödül sistemi uygulamak, kariyer olanakları sağlamak, adil ücret politikası uygulamak, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın her bireye eşit yaklaşım sergilemek ilkelerini benimsiyoruz.

  

Kariyer Fırsatları

“İK Politikamız” gereği her zaman en iyilerle çalışırız.

Müşteri hizmetleri, muhasebe, satın alma, stok, depo, satış, teknik servis, e-ticaret, ithalat, ihracat, pazarlama, arge, yönetim ve staj ile ilgili iş başvurularınızı, ilgilendiğiniz departman bilgisini de yazarak, öz geçmiş belgenizle birlikte e-posta adresimize göndererek yapabilirsiniz.

İş ilanlarımızı gazete, internet ve sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

 

İdari İşler Müdürü

Şirket işleyiş ve sisteminin düzenli ve kesintisiz olması için stratejik kararlar almak.

İdari süreçleri yönetmek, iyileştirmek ve çalışanların memnuniyetini arttırıcı stratejik kararlar almak.

Giderleri azaltmak, karlılığı arttırmak ve borç ödeme vadelerimizi uzatmak için stratejik kararlar almak.

ERP’ye işlenen ve raporlanan muhasebesel evrakları (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) kontrol etmek.

Ödeme talimatlarını (dekont, nakit, kredi kartı, çek, senet ve benzeri) hazırlamak.

İdari konuda gerekli belgelerin teminini ve hazırlanmasını sağlamak.

İdari konuda resmi kurumlarla olan iletişimi sağlamak.

Kullandığımız yazılımlar ve iş prosedürlerimiz hakkında şirket içi eğitim, tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Satın Alma Sorumlusu

Yurt içinden ve yurt dışından satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Satabileceğimiz yeni ürünleri araştırmak.

Depomuzda satılmak üzere bulunması gereken ürünlerin minimum ve maksimum miktarlarını belirlemek.

Ürünlerin sipariş işlemlerini gerçekleştirmek.

Piyasa araştırması yaparak ERP’de kayıtlı olan ürünlerin alış fiyatlarını güncel tutmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Ön Muhasebe Sorumlusu

Muhasebesel evrakları (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) düzenlemek ve ERP’ye kaydetmek.

E-fatura ve e-arşiv işlemlerini (fatura iptali, e-fatura işlemleri ve benzeri) yapmak.

Değişim ve iade süreçlerindeki muhasebesel işlemleri yapmak.

Günlük muhasebesel raporları (irsaliye, fatura, POS ve benzeri) hazırlamak ve kontrol etmek.

ERP’de, cari bilgilerini güncelleme ve cari birleştirme işlemlerini yapmak.

Kurumlar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarla ilgili cari hesap mutabakatlarını yapmak.

Aylık performans hesaplama işlemlerini yapmak ve kontrol etmek.

Çalışan özlük ve SGK işlemlerini yapmak, ERP’ye kaydetmek ve kontrol etmek.

İzin talep formlarını kontrol etmek ve çalışanlara ait puantaj cetvelini hazırlamak.

Çalışan maaş ve prim hesaplamalarını yapmak ve bunları ERP’ye kaydetmek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Depo Sorumlusu

Sevkiyat, depolama, paketleme, adresleme, teslim, tesellüm ve stok takibi işlemlerini yapmak.

Satışı yapılan ürünleri hazırlamak, paketlemek, kargo işlemlerini yapmak ve ürünlerin teslimatının gerçekleştiğini takip ve teyit etmek.

Gelen kargo paketlerini teslim almak, içeriğini kontrol etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.

Gelen ve giden kargo işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. İşlemlerde sorun varsa çözüm sağlamak.

Satın alınan ürünlerin ERP sistemine işlenebilmesi için gerekli kayıtları yapmak. ERP sisteminde kayıtlı olan ürünlerin satış fiyatlarını güncel tutmak.

Sipariş iptal, değişim ve iade süreçlerindeki depo işlemlerini yapmak.

Depo ve vitrin düzenlemesi yapmak.

Stok takibi ve sayımı yapmak. Oluşan stok problemlerinde çözüm sağlamak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

İdari İşler Departmanı Stajyeri

Muhasebesel evrakların (virman, dekont, çek, senet, kredi kartı, pos, fatura, irsaliye, teslim tutanağı ve benzeri) düzenlenmesine ve ERP’ye kaydedilmesine yardımcı olmak.

E-fatura ve e-arşiv işlemlerinin (fatura iptali, e-fatura işlemleri ve benzeri) yapılmasına yardımcı olmak.

Günlük muhasebesel raporların (irsaliye, fatura, POS ve benzeri) hazırlanmasına yardımcı olmak.

ERP’ye yeni cari tanımların eklenmesine ve mevcut cari tanımların güncellenmesine yardımcı olmak.

Kurumlar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarla ilgili cari hesap mutabakatlarının yapılmasına yardımcı olmak.

Aylık performans hesaplama işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmak.

Çalışan özlük ve SGK işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmak.

İzin talep formlarının kontrol edilmesine ve çalışanlara ait puantaj cetvelinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Satış Müdürü

Teknik servis, satış ve e-ticaret hizmetleri konularında müşteri sayısını, ciroyu ve karlılığı arttırıcı stratejik kararlar almak.

Teknik servis, satış, e-ticaret ve müşteri destek hizmetleri süreçlerini yönetmek, iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırıcı stratejik kararlar almak.

Teknik servis, satış ve e-ticaret hizmetleri konularında gerekli belgelerin teminini ve hazırlanmasını sağlamak.

Teknik servis, satış ve e-ticaret hizmetleri konularında resmi kurumlarla olan iletişimi sağlamak.

Medikal ürün ve hizmetlerle ilgili eğitim, tanıtım ve sunum faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket menfaat ve hedeflerine uygun şekilde departman faaliyetlerini yönetmek.

Astlarıyla ilgili işe alım ve işten çıkarma kararlarını almak.

Departmanın faaliyetlerinin tümünü denetlemek ve toplam kaliteyi arttırıcı stratejik kararlar almak.

Astlarının şirket kurallarına ve iş prosedürlerine uygun şekilde çalışmasını sağlamak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

E-Ticaret Sorumlusu

Yurt içi ve yurt dışı e-ticaret süreçlerini yönetmek, geliştirmek ve oluşan sorunların çözümünü sağlamak.

Ürünlerin stok tanımlarını (stok kartlarını) dijital ortamda güncellemek. Ürünlerin açıklamalarını Türkçe ve İngilizce olarak düzenlemek. Ürün görsellerini bulmak, görselleri grafik yazılımlarıyla düzenlemek ve sisteme eklemek.

E-pazaryerleri ve web sitelerimizde yapılan entegrasyonu tamamlamak, bu sayede ürünlerin yayınlanmasını ve satışının aktif olmasını sağlamak. Kullandığımız yazılımlarda kayıtlı olan ürünlerin, ürün kategorilerinin ve ürün markalarının entegrasyon işlemlerini yapmak ve entegrasyon hatalarını düzeltmek.

Web sitelerimizin tasarımsal ve yazılımsal olarak gelişmesini sağlayarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak ve böylece satışları arttırmak.

Kullandığımız yazılımların ve yaptığımız entegrasyonların sorunlarını incelemek ve çözüm sağlamak, gelen ARGE taleplerini inceleyerek ilgili birimlere aktarmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Müşteri Danışmanı

Şirketimizi, yurt içindeki ve yurt dışındaki bireysel ve kurumsal müşteriler karşısında temsil etmek.

Müşterilere, yazılı ve sözlü olarak detaylı bilgi aktarmak. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için yardımcı olmak.

Olağanüstü müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu sayede sürekli müşteri portföyü oluşturmak.

Ofise gelen, internet veya telefonla bize ulaşan bireysel veya kurumsal müşterilere teklif hazırlamak, satış yapmak ve ihracat süreçlerini yönetmek.

Yeni bayiler bulmak ve mevcut bayilerle olan ilişkileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

Mevcut müşterilerimizle, düzenli olarak iletişime geçmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek.

Müşterilerin talep ettiği stokta olmayan ürünlerle ilgili fiyat araştırması yapmak ve ürünlerin tedarik edilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek.

Satışı gerçekleşen ürünlerin müşteriye teslimatı için ilgili birimlere bilgi vermek ve işlemler sonuçlanana kadar takip etmek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Müşteri Destek Sorumlusu

Sipariş iptal/değişim/iade işlemlerinde müşterilere yardımcı olmak ve müşterilerin yaşadığı sorunları çözmek.

Müşterileri davranışlarını ve sipariş iptal/değişim/iade taleplerini analiz ederek müşterilerin sorun yaşamaması için tedbirler almak, sorun yaşayan müşterilerin memnuniyetini sağlamak, müşteri geri kazanım çalışmaları yapmak ve müşteri gözünde şirketimiz hakkındaki güven algısını maksimum seviyeye çıkarmak.

E-pazaryerlerinden gelen müşteri sorularını yanıtlamak; ayrıca onay hatırlatma ve toplu değerlendirme gibi işlemleri yapmak.

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya hesaplarından gelen mesajlara yanıt vermek, sosyal medya hesaplarını takip etmek, yönetmek, raporlamak ve bu platformlarda paylaşım yapmak.

Web sitelerimizde, sosyal medya sayfalarımızda ve toplu e-posta sistemimizde yayınlanabilecek yazıları, görselleri ve videoları hazırlamak.

Web sitelerimiz üzerinden canlı destek hizmeti vermek.

Şirket dışından katılım sağlanabilen toplantı, seminer, eğitim, canlı yayın veya webinar organize etmek.

E-pazaryerleri, web sitelerimiz, ERP ve benzeri dijital ortamlarda kayıtlı tüm ürünlerimizin görsellerini ve açıklamalarını kontrol etmek, hataları ilgili birimlere bildirmek.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.

 

Teknik Servis Sorumlusu

Şirketimizi bireysel ve kurumsal müşteriler karşısında teknik servis hizmetleri konusunda temsil etmek.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve müşterilere yazılı veya sözlü olarak detaylı bilgi aktarmak.

Olağanüstü müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu sayede sürekli müşteri portföyü oluşturmak.

Ofise gelen, internet veya telefonla bize ulaşan bireysel veya kurumsal müşterilere teknik servis hizmetleri konusunda teklif hazırlamak ve satış yapmak.

Cihazların arıza tespitini yapmak. Cihazlara tamir, bakım ve teknik servis hizmetlerini vermek.

Stokta olmayan yedek parçalarla ilgili fiyat araştırması yapmak ve bunların tedarik edilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek.

Rutin bakım yapılması gereken cihazları takip edip, zamanı geldiğinde müşterilerle görüşüp bakım randevusu almak.

Bireysel ve kurumsal müşterilerle rutin bakım ve teknik servis hizmetleri anlaşmaları yapmak.

Satışı yapılan ürünlerle ilgili teslimat, kurulum ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Verilen görevleri yapmak, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak.

Özgür bırakıldığında da sorumluluklarını yerine getirmek.

İşlemlerin tümünü şirket kurallarına ve kurumsal iletişim ilkelerine göre yapmak ve raporlamak.