İK Politikamız

İK Politikamız

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan şirketimiz için en önemli kaynak insandır. “Önce İnsan” ilkesini benimseyerek, müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız ve tüm paydaşlarımıza her zaman daha iyisini sunmak için doğru insan kaynağını doğru işte istihdam ederek, doğru eğitimler ile gelişimlerini sağlayarak, ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

 

İnsan Kaynakları İlkelerimiz

 

Ekip çalışmasına uygun ortamı yaratmak,

Şirket içi ve dışı eğitimler ile kişisel gelişimlerine destek sağlamak,

Hedefe yönelik performans değerleme sistemi ile ödül sistemi uygulamak,

Kariyer olanakları sağlamak,

Adil ücret politikası uygulamak,

Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın her bireye eşit yaklaşım sergilemek.