Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Hastalıklar" » Oksijen Cihazlarının Faydaları Nelerdir?

Oksijen Cihazlarının Faydaları Nelerdir?

Oksijene ihtiyaç duyan veya tedavisine oksijen alarak devam etmesi gereken kişilerin kullandığı cihazlar vardır. Bunlar, oksijen tüpü, oksijen konsantratörü ve oksijen spreyi olmak üzere 3 çeşittir. Oksijen cihazları farklı tipte olsa da aynı amaçla kullanılır. Bu cihazlar kendi içinde farklı kategorilere ayrılır. Örneğin, oksijen konsantratörlerinin sabit ve taşınabilir olmak üzere 2 farklı çeşidi vardır. Elektrikle veya bataryayla çalışan oksijen konsantratörleri de mevcuttur. Oksijen tüplerinin ise çelik ve alüminyum olan modelleri vardır. Konsantratörlerde olduğu gibi tüplerin de sabit ve taşınabilir modelleri mevcuttur. Taşınabilir olanlar sabit olanlara göre daha küçüktür, daha hafiftir ve daha düşük kapasitelidir. Geçici olarak kullanım sağlar. Ayrıca son dönemde sıkça kullanılan oksijen spreyleri de hastalar veya anlık oksijen ihtiyacı olan kişiler tarafından tercih edilir. Amaca ve ihtiyaca yönelik olarak farklı cihazlar piyasadan tedarik edilebilir. Her cihazın özelliği ve kapasitesi birbirinden farklı olduğu için aynı amaçla kullanılsa da farklı faydalar sağlar.

Detaylı Bilgi İste »

Canlılar İçin Oksijenin Önemi Nedir?

Oksijen cihazlarının faydalarından bahsetmeden önce oksijen gazının ne olduğunu ve canlılar için önemini ortaya koymak gerekir.

Oksijen gazı, doğada en çok bulunan elementlerden biri olduğu halde, eski kimyagerlerin gözünden kaçan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. İlk defa 1774 yılında J. Priestley tarafından, cıva oksidin ısıtılmasıyla elde edilmiştir.

Dünya atmosferi, hacimce %21, ağırlıkça %23,2 oksijen ihtiva eder. Su, ağırlıkça %88,8 oksijen bulundurur. Yer kabuğunun ise yaklaşık %50’si oksijen elementinden oluşur.

Oksijen, canlılar için çok önemli rolü olan bir maddedir. Bakteriler ve tümüyle anaerobik (oksijensiz yaşayan) bazı ilkel canlı türleri hariç tüm canlılarda enerji üretiminin sağlanması ve metabolizmanın uygun işlemesi açısından mutlaka bulunması gerekir.

Gelişmiş canlılarda aerobik (oksijene bağlı) metabolizma enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Aerobik metabolizmanın sonucunda ortaya çıkan madde ise karbondioksittir.

Canlılarda Oksijen Eksikliği Nelere Sebep Olur?

Oksijen eksikliğinde kandaki oksijen basıncı düşer. Hipoksi adı verilen bu durum, Anaerobik (oksijensiz) metabolizmanın devreye girmesine neden olur. Anaerobik metabolizma verimsizdir ve bu şekilde geçici olarak enerji üretilebilir. Adeta elektrik kesilmesinde devreye giren bir jeneratör gibidir. Sadece geçici bir süre idare etmek ve hücre metabolizmasının devamını sağlamak için tasarlanmıştır.

Anaerobik metabolizma, enerji kaynağının en verimsiz şekilde kullanılmasına yol açar. Son madde olarak da laktik asit üretimine neden olur. Anaerobik metabolizma uzun süre devam ettiğinde biriken laktik asit, ortamın pH değerinin asidik hale gelmesine neden olur. Buna metabolik asidoz adı verilir. Uzun sürerse başta beyin olmak üzere tüm organlara zarar verebilir.

Metabolik asidoz belli bir dereceye kadar çeşitli tamponlama mekanizmaları tarafından düzeltilir. Tamponlama mekanizmaları yetersiz kaldığında asitleşen ortam hücresel işlemlerin bozulmasına ve hücrenin ölümüne yol açabilir. Ortamın asidik olmasından veya oksijensizlikten en çok etkilenen organ beyindir.

Hücresel işlemlerin tamamlanması, organların görevlerine devam edebilmesi, hem fiziksel hem de psikolojik olarak düzenli bir yaşamın devam edebilmesi yeteri kadar oksijen gazının solunmasını gerektirir. Spor yapmak, ders çalışmak, sosyal aktiviteler ve benzeri tüm aktiviteler solunum hastalıkları durumunda veya oksijen yetersizliğinde sekteye uğrar.

Oksijen Konsantratörü

Oksijen Konsantratörü Nedir?

Soluduğumuz havada %21 oksijen (O2), %78 azot (N2), %0,9 argon (Ar) ve %0,1 oranında diğer gazlar bulunmaktadır. Oksijen gazını ortam havasından ayırmanın en ekonomik yolu PSA (moleküler elek) teknolojisidir. Oksijen konsantratörleri, havadaki oksijeni ve nitrojeni (azotu), moleküler elek (molecular sieve) sisteminden geçirerek ayrıştırır. Oksijeni bir hazne içinde depolar. Belirli bir miktara ulaşınca kullanıcıya doğru oksijen gazı akışı sağlar. Bu sistem sayesinde tıbbi amaçlı kullanılabilecek %90-95 yoğunlukta oksijen gazı üretilebilir.

Oksijen konsantratörlerini genellikle solunum hastaları kullanır. Tek başına kullanılabildiği gibi farklı solunum cihazlarıyla birlikte de kullanılabilir. Konsantratörler, kan gazı ölçümlerinde oksijen değeri düşük olan hastalara hekim önerisiyle verilir.

Oksijen Konsantratörü Nasıl Çalışır?

Oksijen konsantratörü tarafından atmosferden emilen hava, öncelikle toz filtresinden geçirilir. Böylece hava, tozlardan ve büyük partiküllerden arındırılır. Temizlenen hava, basınçlı bir şekilde moleküler elek sistemine gönderilir. Bu sistemde nitrojen (azot) gazı tutulur ve oksijen gazının geçmesine izin verilir. Geçişine izin verilmeyen azot gazı egzoz sistemi ile belirli aralıklarla dışarı atılır. Oksijen gazı ise bir haznede biriktirilir, uygun basınca ulaştığında kullanıcıya gönderilir. Kullanıcının ihtiyacı olan miktar cihaz üzerinden ayarlanır.

Oksijen, kullanıcıya ulaşmadan önce varsa oksijen konsantratörünün su kabından geçer ve nemlendirilir. Sonrasında, oksijen maskesi, oksijen kanülü veya oksijen kateteri gibi medikal ürünler yardımıyla kullanıcıya ulaşır.

Oksijen kanülü ve oksijen kateteri, oksijen maskesine göre daha çok tercih edilir. Çoğu kullanıcı, oksijen kanülünü ve oksijen kateterini, oksijen maskesine göre daha rahat bulmaktadır. Bu nedenle, maskeler daha az tercih edilir. Oksijen kanülü veya oksijen kateteri kullanan kişi daha rahat yemek yiyebilir, öksürebilir ve hareket edebilir. Ayrıca bunlar, oksijen maskelerine göre daha ekonomiktir.

Oksijen kanülünün uzunluğu kullanıcıya giden oksijenin basıncını ve akışını değiştirmemektedir. Bu nedenle, 15 metreye kadar uzunluğu olan oksijen kanülleri rahatlıkla kullanılabilir.

Sabit tipteki oksijen konsantratörleri uzun süreli oksijen tedavisi için tasarlanmış olup, kesintisiz bir şekilde çalıştırılabilir. Oksijen tüplerine göre daha ekonomik ve kullanımı kolay olduğu için tercih edilmektedir. Taşınabilir tipte konsantratörler de vardır. Sabit tip konsantratörlere göre daha düşük kapasitelidir. Kullanıcının hareketli olduğu durumlarda veya bir yerden başka bir yere transferi esnasında kullanılabilir.

Oksijen Konsantratörü Çeşitleri Nelerdir?

Oksijen konsantratörleri sanayi tipi, ev tipi ve taşınabilir (mobil) olmak üzere 3 kategoride incelenebilir. Sağlık için kullanılabilen modeller ev tipi ve taşınabilir olanlardır. Ayrıca, ev tipi olan kişisel oksijen istasyonu adı verilen cihazlar da vardır. Bunlar, hem evde kullanılabilen oksijen konsantratörleridir hem de üzerinde alüminyum oksijen tüplerini doldurabilen aparat olan tüp dolum cihazlarıdır.

Ev tipi diye tabir edilen cihazlar aynı zamanda sabit olarak da tanımlanır. Ağırlıkları genellikle 15 kg ile 25 kg arasındadır. Ağır olduğu ve bataryaları olmadığı için sabit oksijen konsantratörü diye tanımlanır. Taşınabilir konsantratörler ise 1 kg ile 8 kg arasındadır. Taşınabilir olanlarda, cihazın oksijen kapasitesine ve batarya gücüne bağlı olarak ağırlık da artmaktadır.

Oksijen konsantratörleri kapasitelerine ve kullanım amaçlarına göre 5’e ayrılır:

 • 3L/dk oksijen konsantratörü
 • 5L/dk oksijen konsantratörü
 • 10L/dk oksijen konsantratörü
 • Taşınabilir oksijen konsantratörü
 • Kişisel oksijen istasyonu

Oksijen Cihazlarının Faydaları Nelerdir?

Oksijen Tüpü

Oksijen Tüpü Nedir?

Tıbbi amaçlı kullanılan oksijen gazının, basınçlı bir şekilde doldurulduğu tüplere oksijen tüpü denir. Bu tüpler yüksek basınca dayanıklı şekilde üretilir.

Oksijen tüpünde bulunan oksijen gazının yoğunluğu yaklaşık %98’dir. Oksijen konsantratörleri ise yaklaşık %90-95 yoğunlukta oksijen üretir. Bu fark kullanıcıyı etkilemez. Ancak bazı kullanıcılar, oksijen tüpü kullandıklarında oksijen konsantratörüne göre daha çok verim aldıklarını söylemektelerdir.

Oksijen tüpleri yüksek basınca dayanıklı olarak üretilir. Düşme veya çarpma gibi olaylarda patlamaz. Oksijen tüplerinin patlama riski yok denecek kadar azdır, ancak oksijen tüpünün bulunduğu ortamda yangın çıkarsa patlayabilir.

Oksijen tüpleri, tüpün yapıldığı maddeye göre kategorize edilebilir. Alüminyum veya çelikten üretilen tüpler piyasada mevcuttur.

Oksijen Tüpü Nasıl Doldurulur?

Oksijen tüplerinin dolumunu yapan sertifikalı tesisler vardır. Bu sertifikayı alabilmek için belli standartlara uyulması gerekir. Sertifikası olan tesisler düzenli olarak denetlenir. Tüp dolumu, bu tesislerde güvenle yaptırılabilir.

Oksijen tüpleri tıbbi amaçlı kullanıldığı için sanayi tipi oksijen gazıyla doldurulmamalıdır. Sanayi amaçlı oksijen kullanıcıya zarar verebilir.

Oksijen Tüpü Nasıl Kullanılır?

Oksijen tüplerinin içinde yüksek basınçlı gaz vardır. Bu basınç nedeniyle kullanıcıya doğrudan uygulanamaz. Gaz basıncını kullanıma uygun hale getirmek için manometre (regülatör) adı verilen cihazlar kullanılır. Manometreler basıncı düşürür. Bu cihazların üzerinde flowmetre adı verilen akış ölçerler vardır. Ayrıca oksijenin nemlendirilmesini sağlamak için su kabı da bulunur.

Oksijen miktarı manometre üzerinde bulunan flowmetre ile ayarlanır. Manometreden çıkan oksijen gazı, oksijen konsantratörlerinde olduğu gibi su kabından geçer ve nemlendirilir. Sonrasında, oksijen maskesi, oksijen kanülü veya oksijen kateteri kullanılarak kişiye ulaştırılır. Bazı manometrelerde su kabı (nemlendirme kabı) yoktur. Bu manometreler genellikle hafif olması amacıyla alüminyumdan üretilmiştir ve küçüktür. Su kabının olmaması ve oksijen gazının nemlenmemesi kısa süreli kullanımlarda sorun oluşturmaz.

Oksijen Tüpü Çeşitleri Nelerdir?

Oksijen tüpleri çelik veya alüminyumdan üretilir. Alüminyum oksijen tüpleri, çelik oksijen tüplerine göre çok daha hafiftir. Hafif olduğu için kolayca taşınabilir.

Oksijen tüpleri yapıldığı malzemeye ve içine doldurulan oksijenin litre cinsinden miktarına göre çeşitlenir.

Çelik Oksijen Tüpü Çeşitleri Nelerdir?
 • 1 litre
 • 2 litre
 • 3 litre
 • 4 litre
 • 5 litre
 • 10 litre
 • 20 litre
 • 27 litre
 • 40 litre
 • 50 litre
Alüminyum Oksijen Tüpü Çeşitleri Nelerdir?
 • 1 litre
 • 2 litre
 • 3 litre
 • 4 litre
 • 5 litre
 • 10 litre
Medikal Tüp Manometresi Çeşitleri Nelerdir?
 • Vanalı alüminyum tüp manometresi
 • Pin index alüminyum tüp manometresi
 • Vanalı çelik tüp manometresi
 • Pin index çelik tüp manometresi

Oksijen tüplerinin kullanım süreleri, tüp hacmine ve akış ayarına göre değişir. Örneğin, 10 litrelik oksijen tüpü 2 litre/dakika akış ayarında yaklaşık 6-7 saat kadar, 5 litrelik ise yaklaşık 3-3,5 saat kadar kullanılabilir.

Oksijen Spreyi Nedir?

Oksijen spreyi, küçültülmüş oksijen tüpüne benzer. İçeriğinde az miktarda oksijen gazı vardır. Paketi küçük ve hafiftir. Çantaya sığabilir. Acil durumlarda veya oksijen ihtiyacı olduğunda kullanılabilir. 20, 50, 80, 100 ve 200 nefeslik kapasitede modelleri vardır. Üzerinde maskesi mevcuttur. Ağız ve burnu içine alacak şekilde maske yüze yerleştirilir ve nefes alınır. Bazı modeller kullanıcının nefesini otomatik olarak algılar ve oksijen verir. Bazılarında ise mekanizma manuel olarak çalıştırılır. Kullanıcı nefes alırken sprey butonuna basarak oksijenin tüpten çıkmasını sağlar ve çıkan oksijen gazı maskeyle solunabilir.

Uyarı

Hiçbir oksijen cihazına, yanma ve patlama tehlikesine karşı, ateş, makine yağı, petrol ürünleri ve yağlı sabunlar ile yaklaşılmaz.

  Sizin desteğinizle güçleniyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bu sayfayı sosyal medyada paylaşır mısınız?

  Bilgi İste

  Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun ve butona basıp lütfen bekleyin. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. Bilgi hizmetimiz ücretsizdir.

  Ad soyad (gerekli)

  Telefon (gerekli)

  E-posta (gerekli)

  Butona 1 kere basıp bekleyin.