Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Medikal Ürünler" » Tıbbi Cihaz Sektöründe Kalite Standartları Neden Önemlidir?

Tıbbi Cihaz Sektöründe Kalite Standartları Neden Önemlidir?

Günümüzde sağlık alanındaki en önemli gelişmeler tıbbi cihaz teknolojisinin çok hızlı şekilde ilerlemesi sayesinde olmaktadır. Tıbbi cihazlar, teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırdığı gibi tıp biliminin de gelişimine katkı sağlamaktadır. Yeni teknolojilere sahip olan ve olmayan sağlık kuruluşları arasında bile büyük ölçüde fark vardır. Bir de bunları üreten ülkeleri ele alırsak bu ülkelerle rekabet etmenin ne denli zor olduğunun farkına varabiliriz. Sağlık alanında geliştirilen teknolojiler rekabet çıtasını en yukarı çıkarmaktadır. Ülkemizin de bu alanda rekabet edebilmesi tıbbi cihaz teknolojilerinin geliştirilmesi için yapılacak yatırımların en kısa sürede tamamlanmasıyla gerçekleşebilir. Bu sayede dünyada oluşan rekabetinin içine girerek gelişmişlik seviyemizi arttırabiliriz. Geliştirdiğimiz teknolojilerde veya ürettiğimiz ürünler ve hizmetlerde kalite çıtasını en yukarı koymak istiyorsak, yaptığımız tüm işlerde dünyada kabul görmüş kalite standartlarına uygun şekilde ve multidisipliner yaklaşımla hareket etmeliyiz. Böylece zamanla dünya standartlarını kendimiz belirleyecek hale gelebiliriz.

Detaylı Bilgi İste »

Ülkemizde tıbbi cihaz denince hastaneler, laboratuvarlar ve tıbbi cihaz satışı ve servisi yapan firmalar akla gelir. Son dönemde, üniversitelerin desteklediği ve katkı sağladığı teknoloji geliştirme alanları (teknopark veya teknokent) da bu listeye eklenmiştir. Bu alanlarda birçok farklı dalda teknoloji geliştirilmektedir, bazı üniversitelerde ise özellikle tıbbi cihaz teknolojileri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmaların karşılığını kendi ürettiğimiz teknolojileri kullanan tıbbi cihazları ürettiğimizde alabiliriz.

Medikal alanda ülke olarak üretim kapasitemizin %15 civarında olması çoğu üründe hala dışa bağımlı olduğumuzu göstermektedir. Durum böyle olunca tıbbi cihaz firmalarının satış ve servis hizmetlerinin kalitesi oldukça önem kazanmaktadır. Ülkemizde dünyaca kabul edilen kalite belgelerine sahip olan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır, ancak hala yeterli sayıya ulaşmamıştır. Firmaların sadece bu belgelere sahip olması da yetmez, kalite standartlarını en üst düzeyde uygulamaları gerekir. Toplam kaliteyi sürekli olarak arttırmaya çabalayan bir sistemin ve yönetim anlayışının oluşması da lazımdır. Toplam kalite gözetilerek yapılan geliştirmeler sayesinde teknoloji ve ürün üretim kapasitemizin artacağı ve zamanla dünya üzerinde kabul görmüş markalarımızın oluşacağı aşikardır.

Tıbbi Cihaz Sektöründe Kalite Standartları Neden Önemlidir?

TÜBİTAK, ülkemizdeki tıbbi cihaz, alet ve malzeme hakkında 2003 yılında bir SWOT analizi yayımlamıştır:

Güçlü Yanlar

 • Ülkemiz bilişim teknolojisine yatkın ve bunu kullanmaya hevesli genç, kalabalık ve dinamik bir nüfusa sahiptir.
 • Ülkemizde haberleşme altyapısı yeni ve çağdaş düzeydedir.
 • Eğitim kalitesi yüksek olan üniversitelerimiz bulunmaktadır.
 • Küçük ölçekli de olsa tıbbi cihaz, alet ve malzemeler üreten firmalar mevcuttur.

 

Zayıf Yanlar

 • Tıbbi cihaz ve aletler genellikle yurt dışından satın alma yoluyla elde edilmektedir.
 • Mevcut tıbbi cihaz ve aletlerin bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılması ile ilgili biyomedikal mühendislik hizmetleri yetersizdir.
 • Yerli tıbbi cihaz, alet ve sarf malzeme üretimi yetersizdir.
 • Mevcut tıbbi cihaz ve aletler etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Planlama ve koordinasyon eksikliği nedeniyle gereksiz veya uygun olmayan cihazlar temin edilmektedir.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin üretimi, satışı, belgelendirilmesi ve ithalatı üzerinde yeterli ve uygun denetim yoktur.
 • Tek kullanımlık malzemelerin üretimi için gerekli belgeler uzun bir sürede alınabilmektedir.
 • TSE belgelendirme süreci uzundur.
 • Hasta hakları henüz yeterince sorgulayıcı ve denetleyici ölçülere ulaşmamıştır.
 • Üniversite-sanayi ilişkilerinin zayıflığı dolayısıyla sektöre ilişkin arge çalışmaları yetersizdir.
 • Kullanıcı personelin istihdam ve özlük hakları yeterli değildir.

 

Tehditler

 • Avrupa Birliği üyesi olma durumunda bağımsız teknolojik gelişmelerin sınırlandırılma olasılığı vardır.
 • Kullanıcı personelin istihdam ve özlük hakları yetersizdir.
 • Kullanıcılar yerli üreticiye ve yerli mallara güvenmemektedir.
 • Uygun iş ve ücretlendirme olanakları azdır ve belli konularda yetkin kişiler yurt dışına gitme olanaklarını araştırmaktadır veya başka bir alanda çalışmak zorunda kalmaktadır.

 

Fırsatlar

 • Avrupa Birliğinin 6. çerçeve programına Türkiye’nin de bu yıldan itibaren katılmış olması arge için Avrupa ülkelerindeki şirket ve üniversitelerle ortak çalışma ve parasal kaynak bulma olanağını doğurmuştur.
 • Yurt dışında çalışan ve konusunda uzman olan vatandaşlarımızın dolaylı veya doğrudan sektöre katkısı sağlanabilir.
 • Ülkemizde genç, dinamik ve kalabalık bir nüfus mevcuttur.
 • Yeni teknolojilerin tasarlanması açısından tıbbi cihaz ve aletlerle ilgili olarak yetişmiş insan gücü vardır.
 • Az da olsa tıbbi cihaz, alet ve malzeme üreten firmalar varlıklarını sürdürebilmektedir.

 

Tıbbi cihaz alanı hem uzmanlaşma hem de ekonomik olarak güçlü bir sermaye yapısı gerektirdiği için ülkemizde işini hakkıyla yapabilen firma sayısı oldukça azdır. Firmalar, kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz ederek çözüm üretmelidir. Gelen öneriler, şikayetler ve talepler yazılımlar vasıtasıyla arşivlenmeli, tek tek irdelenmeli, çözüm önerileri kullanıcılarla paylaşılmalı, hatta kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri platformlar hazırlanmalıdır. Kullanıcıların talepleri üreticilerle, üretim birimleriyle ve sürece dahil olan tüm ekiplerle sürekli olarak paylaşılmalıdır. Kullanıcıların yaşadığı her sorun cihazdan kaynaklı olmayabilir. Tıbbi cihazların kullanıldığı yer, kullanıcıların cihaz eğitimini alıp almaması ve uygulama şekli gibi konular da sorun yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Tıbbi cihaz firmaları hem kanunlarla belirlenmiş standartlara hem de dünyaca kabul görmüş kaliteli hizmet standartlarına uygun şekilde hareket etmelidir. Kendi içindeki süreçleri de teknolojiyle paralel şekilde sürekli olarak geliştirmelidir. Hem üretim hem satış hem de satış sonrası hizmetleri kaynak planlama yazılımları ile 360 derece takip ederek yönetmelidir. Firmalar, çağımızın gerektirdiği şekilde hem kullanıcıların hem de firma çalışanlarının bilgiye kolaylıkla ulaşmasını sağlamalıdır. Markalaşmanın ve müşteri memnuniyetinin en önemli sermaye olduğu da unutulmamalıdır.

Kaynaklar

https://dergipark.org.tr/download/article-file/225561

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/saglikveilac_son_surum.pdf

https://www.kudaka.org.tr/ekler/cbe4f-tibbi_cihaz_sektoru.pdf

  Sizin desteğinizle güçleniyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bu sayfayı sosyal medyada paylaşır mısınız?

  Bilgi İste

  Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun ve butona basıp lütfen bekleyin. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. Bilgi hizmetimiz ücretsizdir.

  Butona 1 kere basıp bekleyin.

  Pin It on Pinterest

  Whatsapp
  Whatsapp
  Tıbbi Cihaz Sektöründe Kalite Standartları Neden Önemlidir? https://sesanltd.com.tr/tibbi-cihaz-sektorunde-kalite-standartlari-neden-onemlidir »