Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Kamu Kurumları" » SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler

SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 23.12.2016 Cuma günü bir duyuru yayımlayarak “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemeler” ödemeleriyle ilgili yeni bir sistem olacağını açıklamıştır. Yeni sistemin 02.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtmiştir.

Yeni sistemle çalışmak isteyen medikal firmaların SGK ile sözleşme yapması gerekmektedir. Sözleşme yapmak için son tarih 31.03.2017‘dir. Mesai bitimine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten (31.03.2017) sonra şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri ödenmeyecektir. Firmaların en kısa sürede başvurularını tamamlaması ve yeni sistemin detaylarını incelemesi gerekmektedir.

Bu sözleşmeyle medikal satış noktaları MEDULA sistemine dahil olarak işlem yapacaktır.

MEDULA Nedir?

Tıbbi malzeme provizyon sistemidir. Kurum bilgi işlem sistemleri üzerinden müracaat eden kişinin, sözleşme konusu cihazlardan veya malzemelerden yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için kullanılan ve girilen bilgiler esas alınarak reçete içeriğinin karşılanmasına ilişkin bazı denetim ve sorgulamalar yaparak, karşılanan reçetelerin kuruma fatura edilmesinde ve kontrolünde kullanılan elektronik bilgi sistemidir.

SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler

Yeni Sisteme İadeli Tıbbi Cihazlar Dahil Olacak Mıdır?

İadeli tıbbi cihazların ödemesinin SGK tarafından yapılmayacağı ve bu işlemlerin “Sağlık Bakanlığı”na devredileceği daha öncesinde belirtilmişti. Ancak bu durum sonuçlanmadığı için SGK’nın tıbbi malzemelerle ilgili yeni ödeme sisteminin CPAP, BPAP, oksijen konsantratörü veya ev tipi mekanik ventilatör cihazı gibi iadeli tıbbi cihazları kapsayıp kapsamayacağı konusunda tam olarak emin olamıyoruz. İadeli cihazlarla ilgili kararları Sağlık Bakanlığı verecek ve bunlarla ilgili sistemi oluşturacak diye düşünüyoruz. Bu cihazlar da MEDULA’ya dahil edilebilir ve gerekli denetleme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilir. Tüm bu tartışmaların en kısa sürede son bulmasını ve sonuca bağlanmasını temenni ediyorum.

Yeni Sistemin Sağlayacağı Faydalar

SGK’nın uygulayacağı yeni yöntemle artık yalnızca tüm kanuni prosedürü yerine getiren, sertifikaları ve evrakları tam olan yetkili medikal merkezler kamuya hizmet verebilecektir. Bu hem medikal sektörün profesyonelleşmesine olumlu bir katkı sağlayacak hem de hizmet alan vatandaşların doğru noktalardan alışveriş yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca medikal ürün satın alırken yaşanan rapor, reçete, fatura, UBB evrakları hazırlama gibi işlemler kolaylaşacaktır. Şu anda yaşanan “ürün alırken ödemeyi yap, sonra geri ödeme alabilmek için SGK’ya başvur ve bekle” sistemini ortadan kaldıracaktır.

Vatandaşlar yetkili medikal merkezlerden ürünlerini güvenle alabilecekler ve mevzuattan kaynaklanan yorucu evrak işlerinden kurtulacaklar. Yetkili noktalardan alışveriş yapacakları için uzun vadede alacakları hizmetlerle ilgili de herhangi bir sorun yaşamayacaklar.

Medikal sektöre karşı oluşmuş ön yargıların yıkılacağı ve insanların daha rahat bir şekilde hastalarına bakma olanağının sağlanacağı bir sistem olacağı inancındayım. Bürokratik işlemlerin azaldığı ve yükün vatandaşın üzerinden alındığı bir sistem oluşmuş olacak. Yeni sistemde kaliteli ve sürekli hizmet ön plana çıkacaktır.

SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler

Vatandaş Ne Yapacak?

31.03.2017 tarihinden sonra şahıs ödemesi için düzenlenen reçeteler SGK tarafından ödenmeyecektir. Bu nedenle medikal ürün alışverişi yapan veya yapacak kişiler tercih edecekleri firmaların mevzuatlara uygun prosedürleri yerine getirip getirmediğini şimdiden tespit etmelidir. Yeni sisteme geçiş sürecinde mağduriyet yaşamamak için gerekli tedbirleri önceden almamız gerekiyor.

Sözleşme İçin Medikal Firmada Aranan Belgeler

  • Sözleşmenin ekinde yer alan “Sözleşme Başvuru Formu (Ek-2)”
  • Satış merkezi sahibi ve sorumlu müdürün imza sirküleri (Satış merkezi sahibi ve sorumlu müdürün kimlik kartı fotokopisi noter tarafından onaylanmış olmalıdır.)
  • Satış merkezi sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olmaması halinde, sorumlu müdür ve satış merkezi sahibi arasında akdedilmiş sözleşme örneği aslı veya noter onaylı örneği
  • Sorumlu müdürün il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş kimlik kartı fotokopisi ve satış merkezine ait ruhsat fotokopisi (düzenleyen il sağlık müdürlüğü veya noter onaylı)
  • Personel çalışma belgesi fotokopisi (düzenleyen il sağlık müdürlüğü veya noter onaylı)
  • Şirketin kuruluşuna ilişkin “Ticaret Sicil Gazetesi” noter tarafından onaylanmış örneği veya aslı
  • “Ticaret Sicil Gazetesi/Ortaklık Sözleşmesi” noter tarafından onaylanmış örneği veya aslı
  • Satış merkezi yöneticisi, ortakları ve sorumlu müdüre ait adli sicil kaydını gösterir belge aslı
  • Satış merkezi tarafından imzalanmış sözleşme ekinde yer alan taahhütlerin aslı

 

SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru 23.12.2016

 

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 23.12.2016

 

Kaynaklar:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_23122016_02

http://www.tkhk.gov.tr/DB/18/8139_iade-kapsamindaki-ci

Pin It on Pinterest

Whatsapp
Whatsapp
SGK Ödeme Sistemiyle İlgili Değişiklikler https://sesanltd.com.tr/sgk-odeme-sistemiyle-ilgili-degisiklikler »