Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Genel" » Sağlık Eğitiminde Toplum Bilinci

Sağlık Eğitiminde Toplum Bilinci

Toplumun kendi gelişimini hızla devam ettirebilmesi için kitlesel olarak temel sağlık eğitimlerini alabiliyor olması gerekir. Bu eğitimler toplumun her kesimine eksiksiz şekilde verilmelidir. Sağlık eğitiminin amacı, bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak, sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi olanaklarından yararlanmalarını ve olumlu bir çevre oluşturmalarını sağlayacak davranış değişikliğini oluşturmaktır.

Günümüzde bilgi paylaşımını birkaç yöntemle sınırlandıramayız. Toplumun bilgiye ulaşabilmesi için gazete, televizyon, internet, sosyal medya, kitaplar, köşe yazıları, makaleler, seminerler ve birebir iletişim gibi yöntemler söz konusudur. Bu kadar çeşitli iletişim kanalı olduğu için bilgi, pek de saklanabilir olmuyor. Bir bilgi saatler veya dakikalar içinde tüm dünyaya hızla yayılabiliyor. Sağlıkla ilgili bilgiler de toplum için çok önemli olduğundan yeniliklerin herkesle anında paylaşılması gerekiyor.

Sağlık Eğitiminde Toplum Bilinci

Sağlık eğitimi denildiğinde bunu çok geniş kapsamda algılamak gerekiyor. Sadece okullarda verilen müfredata bağlı bir eğitim değil de hayatımıza tamamen nüfuz etmiş bir yaşam biçimi olarak algılamalıyız. Bu eğitim yöntemi toplumun her ferdine aynı şekilde sunulmalıdır. Konuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, sağlık eğitiminin geniş açıdan algılanması gerektiğini net olarak belirtmiştir.

“Sağlık eğitimi; bireylere sağlıklı yaşam için alınması gerekli önlemleri benimsetmeye ve uygulatmaya inandırmak, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak, sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla birey olarak veya topluca karar aldırmaktır.”
Dünya Sağlık Örgütü

Dr. Nuran Elmacı, “Uygarlığın gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri insanların öğrenip uyguladıkları sağlık davranışlarıdır.” diye belirtmiştir. Doktor Nuran Hanım’ın bu görüşüne göre gelişimin temelinde insanların sağlık eğitimine bakış açısı yatmaktadır.

Sağlık Eğitiminde Toplum Bilinci

Temel Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerin veya tıbbi tedavi sağlayan merkezlerin yapılmasıyla sağlanan bir sistem değildir. Bu hizmetlerin temelinde sağlıklı yaşama şeklinin öğretilmesi yatar. Bu işin büyük bir bölümü kişilerin hastaneye gelmesinden önce uygulaması gereken yaşam şeklidir.

“Bir toplumda yaygın görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili olarak halkın eğitilmesi, temel sağlık hizmetlerinin en başında yer alır.”
Prof. Dr. Candan Paksoy

Sağlık eğitiminde temel amaç toplumun kendi sağlını korumak için yapması gerekenleri öğretmek ve bu sorumluluğu alması için yaşam şeklini baştan kurgulamaktır. Bu şekildeki sistemde çoğu hastalık ortaya çıkma imkanı bulamayacak ve hastalıklarla ilgili manevi ve maddi kayıpların önüne geçilecektir. Aslında bu yöntem bir kalkınma şeklidir ve ülke olarak çok büyük bir ekonomik yatırımdır. İnsanların sağlıklı yaşamaları sadece sağlık bilimlerindeki ilerlemeye bağlı değildir. Toplumun yaşam biçimini değiştirmesi de çok önemlidir.

“Temel sağlık hizmetlerinin ilk maddesi toplumda yaygın görülen sağlık sorunlarının önlenmesi ve denetlenmesi için halkın eğitilmesi anlamında sağlık eğitimidir. Çünkü insanların sağlıklı yaşamaları sadece sağlık bilimlerindeki ilerlemeye bağlı değildir. Onların yaşam biçimlerini değiştirmeleri de çok önemlidir.”
Dr. Nuran Elmacı

Sağlık Eğitiminde Toplum Bilinci

Sağlık Eğitiminde Başlıca Konular

 • İnsan biyolojisi
 • Hijyen
 • Beslenme
 • Çevre sağlığı
 • Dejeneratif hastalıklardan korunma
 • Kazalardan korunma
 • İlk yardım
 • Gebelik dönemi
 • Anne ve çocuk sağlığı
 • Aile planlaması
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Sağlığa zararlı alışkanlıklar
 • Evlilik öncesi dönem
 • Ruh sağlığı
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Sağlık kuruluşlarından yararlanma

 

Sağlık Eğitiminde Öncelikler

Sağlık eğitiminin belirli bir düzen içinde verilmesi daha etkili ve kalıcı olacaktır. Bu nedenle toplumun hangi kesimine öncelik tanınacak bunun belirlenmesi gerekir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir:

 • Ev kadınları
 • Okul çocukları
 • Organize topluluklar
 • Köy toplumu
 • Şehir toplumu

 

Sağlık eğitiminde konu seçimi ve eğitim planının yapılması çok önemlidir. Doğru sıralamayla müfredatın oluşturulması gerekir. Bu eğitim öncelikle çocuk bakımı, beslenme, yaşanan yerin temizliği gibi konularda aile içinde sorumluluğu fazla olan ev kadınlarına verilmelidir. Okul çağındaki çocuklar öğrenmeye ve eğitilmeye çok uygundur. Bu gruba sağlık eğitimi vererek gerekli alışkanlıkları kazandırmak kolay ve kalıcıdır. Bu iki gruba öncelikli olarak sağlık eğitimi verilmesi etkinlik ve kalıcılık sağlamaktadır.

 

Kaynaklar

http://www.dicle.edu.tr/Contents/e2631764-fea8-4059-b97e-b0a01a453d9c.pdf

http://docs.neu.edu.tr/staff/belkis.karatas/11.%20SA%C4%9ELIK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_1.pdf

http://www.dentistry.ankara.edu.tr/ders/odr-cp-16.doc