Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Hastalıklar" » Heyet Raporu Nedir, Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Nedir, Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Nedir?

Devlet kurumları veya özel şirketler tarafından birçok işleme istinaden talep edilebilen heyet raporu, kişinin sağlıkla ilgili profilini gösteren belgedir. Resmi evrak olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilir. Kamu ve üniversite hastanelerinden alınabildiği gibi sağlık kurulu olan özel hastanelerden de alınabilir. Rapor geçerliliği için en önemli nokta hastanenin tam teşekküllü olmasıdır. Bir hastanenin tam teşekküllü olması demek iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı gibi birimlerin mevcudiyeti ve bu birimlerde çalışan uzman doktorların olması demektir. Heyet raporunun diğer adı da “sağlık kurulu raporu”dur.

Heyet Nedir?

Heyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı kurul veya konseydir. Daha detaylı anlatımla “bir işi yapmak ya da yönetmek üzere seçilmiş ya da atanmış belli sayıda kişi oluşan topluluk” şeklinde tanımlanabilir. Hastanedeki sağlık kurulu biriminde görev alan hekimler grubuna verilen ad olarak da açıklanabilir. Heyet raporlarında genellikle en az üç ayrı dal uzmanının imzasıyla birlikte hastane başhekiminin veya vekilinin imzası bulunur. Raporun muhteviyatına göre, ilgili diğer branşlardan hekimlerin de imzası gerekebilmektedir.

Heyet Raporu Nedir, Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu alma süreci genel olarak her hastane için aynıdır. Hastanelerin işleyiş yapısına göre bazı detaylar farklılık gösterebilir. Öncelikle hastanenin danışma bölümüne başvurarak heyet raporu istenildiğine dair dilekçe doldurmak gerekir. Bu dilekçede raporun neden istendiği mutlaka belirtilmelidir. Raporu aldıktan sonra resmi işlemler için kullanacağınızı düşünürsek, daha rapor yazılmadan önce hangi işlemlerle ilgili olacağının hastane tarafından bilinmesi gerekir. Eğer danışma bölümünde “heyet raporu talep formu” varsa dilekçe yazmaya gerek kalmaz. Talep formunun ilgili bölümlerini eksiksiz şekilde doldurmamız gerekir.

Başvuru belgesinin, sağlık kurulu birimine ulaştırılması gerekir. Çoğu zaman bu işlemi danışma bölümündeki çalışanlar yapar. Başvuruyu yapan kişi belgeyi danışma bölümüne teslim eder ve danışma bölümündeki çalışanlar da bu belgeleri sağlık kurulu birimine gönderir. Bazen de bu işlemin hasta veya yakını tarafından yapılması gerekir. Hastanelerin uygulama şekillerine göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Başvuru işlemleriyle ilgili olarak da danışma bölümünden bilgi alabilirsiniz.

Başvuru, sağlık kurulu bölümüne ulaştıktan sonra işlemle ilgili kayıt açılır. Daha sonra muhasebe birimine heyet raporu ücretinin ödenmesi gerekir. Çoğu hastanede heyet raporuyla ilgili ücret alınmaktadır. Rapor başvurusu yapmadan önce danışma bölümünden, oluşabilecek masrafları önceden öğrenmenizi tavsiye ederim. Böylece sürpriz ödemelerle karşılaşma ihtimaliniz azalır.

Heyet raporu alınması sürecinde hasta zaten hastanede yatıyorsa çoğu zaman ilk işlemler için hastanın doktoru aktif olarak sürece dahil olabilir ve bu sayede raporun hazırlanması diğer koşullara göre biraz daha hızlı şekilde tamamlanabilir. Yatan hastalar için heyet raporu hazırlanmasında çoğu zaman hastanın doktoru yardımcı olabilse de bazı hastanelerde bu işlemleri tamamen hasta yakınının yapması ve takip etmesi gerekebilir.

Heyet Raporu Nedir, Nasıl ve Neden Alınır?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli olan sağlık kontrolleri yaptırılabilir. Başvuruyu yapan kişiye yetkililer tarafından hastanenin hangi birimlerinde hangi testlerin ve muayenelerin yapılacağıyla ilgili bilgi verilmesi gerekir. Sonrasında, ilgili birimlere giderek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Eğer hasta o dönemde zaten hastanede yatıyorsa doktoru tarafından da yönlendirilebilir. Bu şekilde olursa işlemler biraz daha hızlı ilerleyebilir. Eğer hasta tamamen yatağa bağımlı haldeyse, hastane görevlileri çoğu zaman hastanın hastane içinde transferi için yardımcı olurlar. Bu süreç her hastane için farklı olabilir. Çalışanların müsaitlik durumuna ve hastane kurallarına göre değişik uygulamalar mümkün olmaktadır.

Tahlil ve muayene işlemleri tamamlanınca çıkan sonuçlar hastaya veya yakınına teslim edilebilir. Bunların ayrıca sağlık kurulu sekreteryasına da teslim edilmesi gerekir. Bazı hastanelerde evraklar, diğer birimlerle dijital ortamda paylaşılır. Böyle olursa evrakları bir birimden alıp diğerine teslim etmek zorunda kalmadığınız için işlemleriniz çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Tamamen veya kısmen dijital ortamda çalışan hastaneler mevcuttur. Buna dikkat ederek işlemlerinizi takip etmenizi öneriyorum. Çünkü bir kısım evrak dijital şekilde teslim edilirken, geriye kalanların elden teslim edilmesi gerekebilir. Süreç içinde bunları takip ederseniz heyet raporu işlemleriniz hızlanacaktır.

Tüm evraklarınız tamamlandıktan sonra sağlık kurulu tarafından incelenir. Kurulda görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuyla ilgili ortak kanaat rapor halinde düzenlenir ve imzalanır. İmza süreci kurul toplantısında tamamlanabildiği gibi, toplantıdan sonra hekimlerden tek tek imzaları alınarak da tamamlanabilir. Bu işlem hastanenin kurallarına ve işleyişine göre değişken bir sürede sonuçlanmaktadır. İmzalardan sonra heyet raporu artık hazır hale gelmiştir. Sağlık kurulu biriminden teslim alabilirsiniz.

Heyet Raporu İçin Hangi Belgelerin Tamamlanması Gerekir?

Heyet raporu aslında resmi bir belgedir. Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan, devlet kurumları tarafından kabul edilen bir rapordur. Heyet raporu sürecinde bazı belgelerin ibraz edilmesi veya paylaşılması gerekir. İstenenler şunlardır:

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Heyet raporu istenildiğine dair dilekçe

 

Başvuruyu yapabilmek için dilekçeyle birlikte diğer evrakların da hastaneye teslim edilmesi gerekir. Bazen üniversite veya özel iştirak hastaneleri farklı belgeler de istemektedir.

Heyet Raporunun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Heyet raporu için başvuru yapıldıktan sonra, kişinin sağlık kontrolleri yapılır. Hastalık durumuna göre bu kontroller ve süreleri değişmektedir. Standart kontroller olduğu gibi, hastalığa özgü testler de yapılabilir. Hangi testlerin yapılacağı önceden hekimler tarafından belirlenmiştir. Hekimlerin uygun görmesi durumunda farklı tetkikler de yapılabilir.

Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sonuçlarının raporlanması ve sağlık kuruluna iletilmesi gerekir. Sonuçlarının alınması en iyi ihtimalle bir gün sürer. Ne kadar çok çeşitte sağlık kontrolü olursa süreç de o kadar uzun olmaktadır. Bu süreler her hastane için değişken olabilir. Test sonuçlarının sağlık kuruluna iletilmesinden sonra ilgili birimdeki görevliler tarafından gerekli kayıtlar yapılır ve dosya şeklinde kurul toplantısına hazırlanır.

Kurul toplantısı bazı hastanelerde haftanın belirli günlerinde bazılarında ise her gün yapılmaktadır. Kurul toplantısında alınan kararlara göre başvuru yapan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak heyet raporları oluşturulur ve heyet üyeleri tarafından imzalanarak yürürlüğe alınır. Bu sürecin tamamının kaç gün süreceğine dair net bir bilgi vermek zordur. Genellikle toplamda 1-2 günle 1-2 hafta arasında değişen süreçlerden bahsedilebilir. Ancak heyet üyesi olan doktorların hastanede bulunmama durumuna göre daha uzun da sürebilir. Örneğin heyet üyelerinden birisi yurt dışında bir kongreye gitmiş veya birkaç gün süreyle başka bir şehirde görevlendirilmiş olabilir. Bunun gibi standart dışı bir durum oluşursa heyet raporlarının hazırlanma süreci de uzayabilmektedir.

Kamu ve üniversite hastanelerinde süreç az önce anlattığım gibi olmaktadır. Özel hastanelerde ise benzer sorunlar olsa bile genellikle, raporlar daha hızlı şekilde teslim edilmektedir.

Heyet Raporu İçin Ödenecek Ücret Ne Kadardır?

Öncelikle, heyet raporunu hazırlayan hastanenin ücret tarife politikasına göre ödeme yapılacak miktarların farklılık arz edebileceğini ifade edebiliriz. Heyet raporu için ücret tarifesi detayları kendi içinde değişkenlik gösterebilir. Heyet raporunun neden alındığına, içeriğine, gerekli olan sağlık testlerine ve başvuran kişinin sigorta durumuna göre ücretler değişebilmektedir. Bunu hastanenin danışma bölümünden öğrenmenizi tavsiye ederim. En doğru ve güncel ücret bilgisini bu şekilde edinebilirsiniz.

Heyet raporunu uygun fiyata getirmek için birkaç hastaneden fiyat almanızı tavsiye ederim. En uygun olanı tercih edebilirsiniz. Süre konusunda da bilgi almayı unutmayın. Aceleniz varsa raporu kısa sürede teslim edebilecek bir yer tercih etmeniz gerekecektir. Genellikle kamu hastaneleri heyet raporu konusunda en uygun fiyatı veren yerler olmaktadır. Bu bilgiyi de unutmayalım.

Heyet Raporu Nedir, Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Neden Alınır?

Birkaç farklı branştan doktorun kontrolünden geçtikten sonra sağlık kurulu tarafından hazırlanan heyet raporuna birçok yerde ihtiyacımız olabilir. Bunlardan en önemlilerini detaylandırmaya çalışacağım.

Bazı sporcuların lisans sahibi olabilmesi için spor ve lisans çeşidine göre heyet raporuna ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca zorlu şartlarda çalışacak kişilerin sağlık durumunun işe uyumluluğunu anlamak açısından heyet raporu istenmektedir. Özellikle iş kazalarını en aza indirmek için, çalışmaya başlamadan önce bu raporun alınması ve iş yerine teslim edilmesi gerekir. Böylece iş yeri kişinin sağlık durumunun çalışma şartlarına uygun olup olmadığını görebilecektir. Bir kurum veya kuruluşta çalışan kişilerin de sağlık sorunlarından dolayı uzun süre izin almaları gerekiyorsa heyet raporu almaları gerekebilir. Askerlik muafiyetiyle ilgili de heyet raporu gerekmektedir. Bazı ilaçların SGK tarafından ödenmesi için sadece reçetenin yeterli olmadığı durumlar vardır. Özellikle, uzun süre kullanılacak ilaçların SGK ödemesi için heyet raporu alınması gerekecektir. Bunun dışında geçici veya kalıcı şekilde tıbbi cihaz veya medikal ürün kullanacak hastaların da SGK ödemelerinden faydalanabilmesi için heyet raporu alması gerekir. Bu örnekleri daha fazla çeşitlendirmek mümkündür.

Başvuru esnasında hazırlanan dilekçede hangi işlemlerle ilgili heyet raporu talep ettiğinizi detaylı olarak belirtmeniz çok önemlidir. Çünkü her konuyla ilgili farklı sağlık testleri uygulanabilir, ayrıca raporun detayı da test sonuçlarına ve talep ettiğiniz konuya göre yazılacaktır.

Heyet Raporuyla Vergi İndirimlerinden Faydalanabilir Miyim?

Engelli vatandaşların haklarıyla ilgili iyileştirmeler sonucunda bazı işlemlerle ilgili vergi indirimi imkanı getirildi. Engel durumuna ve seviyesine göre farklı vergi dilimlerinden de bahsedebiliriz. Vergi indirimiyle ilgili başvurular yapılırken heyet raporu ve engel seviyesini belirten engellilik raporu gibi belgeler istenir. Vergi indirimlerinden faydalanmak istediğimizde sadece heyet raporu yeterli olmayacaktır. Bu indirimlerin çeşitlerini de başka bir yazımda detaylandırmaya çalışacağım.