Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Medikal Ürünler" » Hastanelerde En Çok Kullanılan Tıbbi Cihazlar Nelerdir?

Hastanelerde En Çok Kullanılan Tıbbi Cihazlar Nelerdir?

Teknoloji her alanda durdurulamaz şekilde ilerlediği gibi sağlık alanında da ilerlemektedir. Özellikle hastanelerde yer alan, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasına katkı sağlayan, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazlar bu teknolojik ilerlemeyle birlikte geliştirilmektedir. Son dönemde, cihazların anlık veri aktararak birbirleriyle haberleşmesi (nesnelerin interneti) ve cihaz yazılımlarına eklenen yapay zeka (artificial intelligence) kodları sayesinde sağlık hizmetleri hızlanmaktadır. Bu durum sadece teşhis ve tedaviyi kolaylaştırmakla kalmamaktadır aynı zamanda sağlık alanındaki istatistiklerin de anlık olarak güncellenmesini sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İste »

Yeni tıp teknolojileri, günümüzde sağlık sektöründe yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Dünya, yeni teknolojileri sağlık sektörüyle birleştirmek için durmadan çalışmaktadır. Bu sayede, önceden üretilen tıbbi cihazlar geliştirilmekte ve ihtiyaca göre yeni tıbbi cihazlar üretilmektedir.

Hastanelerde, hatta artık evlerde de, kullanılan tıbbi cihazlar dünya üzerinde yüz milyonlarca insanın yaşadığı sağlık sorunlarının yüz milyarlarca farklı parametresini kayıt altına alabilmektedir. Bu veriler nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde daha önceden belirlenmiş şekilde veri tabanlarına kaydedilebilir ve farklı niteliklerde işaretlenebilir. Büyük veri (big data) içerisinden seçilen demografik ve teknik veriler, yapay zeka yazılımlarından faydalanarak bilimin hizmetine sunulabilir ve belki de ilerleyen dönemlerde tedavi için kendi kararlarını verebilen tıbbi cihazlar üretilebilir hale gelebilir.

Günümüzde hastanelerin çoğu, merkezi yönetim yazılımları ile yönetilir. Hem idari hem de tıbbi işlemler bu yazılımlara kaydedilir. Hastane içindeki tıbbi cihazların çoğu da kablolu veya kablosuz şekilde bu yazılımlara bağlıdır. Yapılan tıbbi işlemler ve hekim raporları anlık olarak bu yazılımlara kaydedilir. Bu sayede, hastanın verileri ve hastalık geçmişi, teşhis ve tedavi için gerekli olan laboratuvar ve tıbbi cihaz sonuçları saniyeler içinde ilgili birimlerle paylaşılır. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığına bağlı E-Nabız sistemine de aktarılabilir. Vatandaşlar kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sağlık geçmişlerine ulaşabilirler.

Hastanelerde En Çok Bilinen ve Kullanılan Tıbbi Cihazlar

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı, diğer bir adıyla nükleer manyetik rezonans görüntüleme cihazı, insanların iç yapısını görüntülemek ve canlı dokuyu incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle beyin gibi yumuşak dokuları incelemek için kullanılan cihazda görüntüleme süreci 15 ile 75 dakika arasında sürmektedir. Bu yöntemin, yumuşak doku kontrast çözümleme gücü yüksektir. MR, radyolojik görüntüleme yöntemidir ve cihazda X ışını gibi radyoaktif madde kullanılmaması büyük bir avantajdır.

MR cihazlarının içinde bulunan büyük mıknatıslar sayesinde manyetik alan oluşur. Manyetik alanın oluşturduğu radyo dalgaları vücutta bulunan hidrojen atomlarını uyarır ve enerji salmalarına neden olur. Cihaz, vücudumuzdaki yumuşak dokularda bulunan hidrojen atomlarını tarar. Salınan enerji cihaz tarafından algılanır ve görüntü oluşturulur. Manyetik alan nedeniyle cihazın kullanıldığı yerin çevreden izole edilmiş olması gerekir. Cihazın oluşturduğu manyetik alan çok güçlü olduğu için yakınında metal malzemelerin ve metal içerikli cihazların bulunmaması gerekir.

MR Çeşitleri
 • Vücut MR
 • Kas İskelet MR
 • Beyin MR
 • Kalp Damar MR
 • Meme MR
 • Prostat MR
 • Anjiyografi MR

Ultrasonografi (USG) Cihazı

Ultrason cihazı, tıbbi literatürde ultrasonografi (ultrasonography) cihazı olarak bilinir, radyasyon vermemesi sebebiyle çok yoğun şekilde kullanılmaktadır. Çağdaş tıbbın vazgeçemediği bu görüntüleme yöntemi, gebelik süresince bebeğin gelişiminin takip edilmesi veya iç organların hastalıklara karşı incelenmesi amacıyla kullanılır. Bu yöntemle insan vücudunda olup bitenler aynı anda monitörde izlenebilmektedir.

Ses dalgalarıyla görüntüleme sağlayan bu cihaz, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Bazı durumlarda tedavi ekipmanı olarak da kullanılır. Ultrason cihazı, uygulandığı bölgelere yüksek frekanslı ses dalgalarını gönderir ve yansıyan ses dalgalarını algılayarak görüntü oluşturur. Cihazlar, teknolojik gelişmeler sayesinde 3 boyutlu görüntü oluşturabilir hale gelmiştir. Röntgen uygulamalarında çoğu zaman tespiti sağlanamayan yumuşak doku zedelenmesi gibi durumlar ultrason cihazlarıyla kolaylıkla tespit edilebilir. Ultrason cihazıyla, kalp kası, kalp kapakçıkları, kan akışı, damarlar, iç organlar ve gebelikte anne karnındaki bebek görüntülenebilir.

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları incelenecek bölgeye yöneltilir. Kişinin vücudundan geçen X ışınları fotoğraf filmi şeklinde üretilmiş röntgen filmleri üzerine düşürülür. Böylece istenen bölgenin, özellikle kemiklerin, görüntüsü elde edilir. Görüntüleme için kullanılan cihazlara röntgen cihazı, elde edilen görüntülere röntgen görüntüsü (ya da röntgen filmi), yapılan işleme de röntgen çekimi denir.

Hasta, röntgen cihazıyla yapılan çekimlerde belli bir miktar radyasyona maruz kalır. Bu nedenle gerekmedikçe röntgen çekimi yapmamak gerekir. Düşük dozda da olsa radyoaktif X ışınları insan sağlığı için zararlıdır.

Röntgen cihazları dijital ve konvansiyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Konvansiyonel röntgen bilinen klasik röntgen yöntemidir. X ışınlarına duyarlı röntgen filmi, kaset içerisine yerleştirilir. Cihazın ürettiği X ışınları, incelenecek vücut bölgesinden geçirilerek filmin üzerine düşürülür. Sonrasında, karanlık oda ortamında veya otomatik film banyo cihazlarında görüntü oluşturulur. Günümüzde bu süreç hasta başına yaklaşık 5 dakika kadar sürer. Dijital röntgende oluşan X ışınları, röntgen filmi yerine “flat panel dedektör” denilen dijital alıcı üzerine düşürülür. Görüntü saniyeler içinde işlenerek bilgisayar ekranında gösterilir.

Anjiyografi Cihazı

Kalp damar hastalıklarının teşhisinde anjiyografi yöntemi kullanılmaktadır. Anjiyografi, kalbin ve damarlarının vücuda kontrast madde verilerek görüntülenmesidir. Balon, stent ve anjiyoplasti uygulamaları anjiyo esnasında yapılmaktadır.

Anjiyografi cihazlarında görüntü, X ışını ile oluşturulur. Cihazlar, teknolojik olarak gelişmiş C kollu röntgen cihazlarıdır. Vücuttan geçen X ışınları, dedektörün üzerine düşer ve algılanan sinyaller bilgisayar ekranında görüntü olarak oluşturulur. Anjiyografi işlemi X ışınları nedeniyle radyoaktiftir.

Mamografi Cihazı

Her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanserini erken teşhis etmek için kanser hastalıklarının teşhisi için kullanılan ileri teknolojiyle üretilmiş tıbbi cihazdan biri olan mamografi cihazları kullanılır. Mamografi, meme dokusunun röntgen ışını kullanılarak radyolojik görüntüsünün elde edildiği bir görüntüleme yöntemidir. Elle yapılan muayenelerde fark edilmeyecek kadar küçük kitleler mamografi yöntemi ile tespit edilebilir. Mamografi işleminde doğru teşhis yapılabilmesi için deodorant, krem veya parfüm gibi ürünlerin kullanılmaması gerekir. Mamografi işlemi yaklaşık olarak 15-20 dakika sürmektedir.

Gelişen teknoloji sayesinde mamografi işlemleri de değişiklik gösterir. Geleneksel mamografi yönteminin yanında son yıllarda dijital mamografi ve tomosentezli dijital mamografi çekimleri de yapılmaktadır. Dijital mamografide elektronik algılayıcılar yardımıyla bilgisayar ortamında daha detaylı görüntüler elde edilir ve yazılımlar sayesinde görüntü kalitesi arttırılır. Tomosentezli dijital mamografi ise memenin kesit şeklinde elde edilen görüntülerle değerlendirilmesidir. Bu yöntem, özellikle yoğun meme dokusuna sahip olan kadınlarda her detayın en iyi şekilde görüntülenmesine yardımcı olur. Klasik mamografide dokuların üst üste binmesi sebebiyle gözden kaçabilecek lezyonlar, elde edilen kesit görüntüler sayesinde daha kolay tespit edilebilmektedir. Bu sayede teşhiste hata riski en aza iner. Bu çekimler dijital olarak işleme alındığı için görüntüler birkaç saniyede bilgisayar ekranına yansıtılarak inceleme yapılabilir.

Defibrilatör Cihazı

Hemen hemen hastanenin her bölümünde bulunan ve çoğunlukla acil serviste kullanılan bu cihaz kalbi fibrilasyondan çıkarma işlemini gerçekleştirir. Fibrilasyona girmiş kalp normal ritimde çalışmaz. Defibrilatör cihazı elektrik şoku vererek kalbin normal çalışma şekline dönmesini sağlar. Defibrilasyon işlemi elektrik sinyali olmayan durmuş kalbe uygulanmaz. Uygulansa da bir faydası olmayacaktır. Bu işlem normal ritminden farklı şekilde çalışan kalbe uygulanmalıdır.

Yeni yönetmeliklerle sadece hastanelerde değil alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, otellerde, festival ve toplantı alanlarında AED adı verilen ve otomatik olarak çalışan defibrilatör cihazları zorunlu hale gelmiştir. Bunun dışında monofazik, bifazik ve kaşık defibrilatör olmak üzere birkaç farklı çeşidi vardır.

Mekanik Ventilatör Cihazı

Kronik ve akut solunum rahatsızlıklarının tedavisinde mekanik ventilatör cihazı kullanılır. Özellikle kronik solunum hastalıklarında uzun süreli mekanik ventilasyon önemli ve başarılı bir tekniktir. Göğüs duvarıyla alakalı veya nöromusküler hastalıklarda tüm dünyada giderek daha yaygın şekilde tercih edilmektedir. Günümüzde sadece hastanelerde değil evde hasta bakımında da kullanılmaktadır.

Ventilatör ve respiratör aynı anlamda kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı “solutucu” veya “solunum cihazı”dır. Kısaca, yapay olarak solunum işlemini yapan alete mekanik ventilatör cihazı denir. Bu cihazlar ile hastaya iki şekilde solunum desteği verilebilir.

Mekanik Ventilasyon Çeşitleri
 • Non-invaziv mekanik ventilasyon
 • İnvaziv mekanik ventilasyon

Soluk borusuna (trake) delik açılmadan maske yardımıyla solunum desteği veren cihazlara non-invaziv mekanik ventilatör denir. CPAP, OTOCPAP, BPAP, BPAP ST, BPAP ST AVAPS, OTOBPAP ve ASV cihazları buna örnek olarak verilebilir.

Trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp ile uygulanan solunum desteğine invaziv mekanik ventilasyon denir. İnvaziv mekanik ventilasyonda kullanılan mekanik ventilatör cihazları non-invaziv olanlara göre daha gelişmiş seviyededir.

  Sizin desteğinizle güçleniyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bu sayfayı sosyal medyada paylaşır mısınız?

  Bilgi İste

  Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun ve butona basıp lütfen bekleyin. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. Bilgi hizmetimiz ücretsizdir.

  Butona 1 kere basıp bekleyin.

  Pin It on Pinterest

  Whatsapp
  Whatsapp
  Hastanelerde En Çok Kullanılan Tıbbi Cihazlar Nelerdir? https://sesanltd.com.tr/hastanelerde-en-cok-kullanilan-tibbi-cihazlar-nelerdir »