12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü

Sağlık sistemindeki en önemli unsurlardan birisi hemşirelerdir. Hemşireler sağlık kurumlarının tümünde, hastaların refah, emniyet ve iyileşmesinden sorumludur. Stres, işlerinin bir parçasıdır ve çoğunlukla zorlu ortamlarda çalışırlar. 12 Mayıs, hemşireler için önemli bir tarihtir. Bugün modern hemşireliğin kurucusu sayılan Florence Nightingale’in doğum yıl dönümüdür. Bu nedenle 12 Mayıs, 1974 yılında “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak kabul edilmiştir. O tarihten beri tüm dünyada kamu bilgilendirme ve eğitim materyalleri içeren kutlamalar yapılmaktadır.

Hemşirenin ana hedefi, tedavinin düzenini sağlamak ve kişinin iyileşmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle başardığını bilmek kendi için mutluluk sebebi ve bir ödüldür. Hemşireler en zorlu şartlarda bile özveriyle çalışmaktadır. Yeri geldiğinde kendilerini bile ihmal ederek, adanmışlık duygusuyla görevlerini yerine getirirler. Mutlu olmaları için de hastaların ve hasta yakınlarının sadece sıcak bir tebessümü yeterlidir.

Hemşirelik sağlık hizmetlerinin en tеmel unsurlarından birisidir. Bugün 12 Mayıs. Zor çalışma şartlarında, çoğu zaman ailelerinden ve çocuklarından ayrı olarak fedakarca hizmet eden tüm hemşirelerimizin Uluslararası Hemşireler Günü’nü kutluyoruz.