Ana Sayfa » Blog Kategorisi: "Genel" » 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Dünyanın her ülkesinde, insan hakları ile ilgili birçok yasa bulunsa dahi hak ihlalleri yaşanabilmektedir. Ayrıca insan haklarını savunabilme noktasında da sıkıntılar vardır. 10 Aralık 1948 tarihi bununla ilgili sorunlara çözüm sağlamayı amaçlayan önemli bir günü ifade etmektedir. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” 1948 yılında ilan edilmiştir. İlan edildiği tarihten itibaren her yıl 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin bir diğer adı da İnsan Hakları Anayasası’dır. Bu zamana kadar insan haklarını ve özgürlük sınırlarını en doğru şekilde belirlemiş olan kaynaktır. Bildirge, bütün bireylerin, her koşulda eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğunu, onur kırıcı veya şiddet içeren davranışlar görmemesi gerektiğini, hak ve hürriyetlerine saygıyı net bir şekilde açıklamıştır. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya devletleri, insanlara tanınmış olan hakların ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiği ile ilgili aynı görüşte birleşmiştir. Sınıf ayrımının olmadığı bir dünya düzeni kurabilmek için bir komisyon oluşturularak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi düzenlenmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bölge veya devlet ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa ilan edilmiştir.

Günümüzde, insan haklarının savunulması ve insana verilen değerin çok iyi bir şekilde ortaya konulması gerekir. Yıllardır insanlığa bunu hatırlatan 10 Aralık günü ciddi derecede önemsenmelidir. Sesan Ailesi olarak, Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle tüm insanların eşit haklara sahip olması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.