Hastaların İhtiyacı Olan Moral ve Motivasyon

Hastaların İhtiyacı Olan Moral ve Motivasyon

Dünya üzerinde hastaneler yokken hastalar evlerinde tedavi edilirdi. Eski zamanlarda hastane benzeri oluşumlar yalnızca askeri kuruluşlara özgüydü. Sonrasında, sağlıkla ilgili ihtiyaçlar arttıkça hastaneler yapılmaya başlandı. Dünya nüfusunun artışıyla ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastanelerin yapımı da kolaylaştı ve hızlandı. Günümüzdeyse milyarlarca insan hastanelerden faydalanıyor. Sağlığımız söz konusu olduğunda en küçük problemlerde dahi, daha hastaneye bile gitmeden psikolojik durumumuz oldukça olumsuz şekilde etkileniyor. Bir de hastaneye gidersek psikolojimiz hepten kötü duruma gelebiliyor. Hal böyleyken, uzun süre hastalıkla mücadele eden kişiler yaşadıkları sorunları nasıl azaltacak?

Hastanede devam eden tedaviler devlet üzerinde büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Ayrıca hastane kapasitelerinin yetersiz olmasından dolayı yeni hastalar tedavi imkanı bulamamaktadır. Durumu stabil olan kronik hastalar doktor onayı ile tedavilerine evde devam edebilir. Bu sayede devlet üzerinde oluşan yük bir miktar azalır. Kronik hastalıkları olan kişilerin tedavilerine evlerinde devam edilmesi hasta ve ailesi için maddi ve manevi fayda sağlayacaktır. Örneğin bir hastanın hastanede geçirdiği süre zarfında, yanında her zaman aileden bir refakatçi olması gerekir. Bu görevi ailedeki müsait olan kişiler dönüşümlü olarak yapabilir. İlk 1-2 haftalık refakat sürecinde pek sorun olmaz ancak refakat süresi haftalar veya aylar sürerse hasta yakınlarının yaşamı da oldukça problemli bir hale gelebilir.

Hastane ortamı mutluluk ve huzur veren bir yer değildir. Bu nedenle hastanede vakit geçiren insanların psikolojisi bozulabilir. Hem hastaların hem de yakınlarının kısa veya uzun bir süre hastanede kalmaları ruh sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle yoğun bakımda kalan ve bilinci açık olan bir hasta, çevresinde sürekli olarak diğer hastaların bulunması ve onların çektiği acıları görmesi nedeniyle iyileşme umudunu kaybedebilir.

Hastaların İhtiyacı Olan Moral ve Motivasyon

Ruh ve beden sağlığını birlikte değerlendirmek gerekir. Bedenimizde oluşan sorunlar ruh sağlığımızı ve psikolojik durumumuzu bozabilir. Ruh sağlığımızda meydana gelen değişimler de bedenimizi etkileyebilir. Özellikle fiziksel hastalıklar kişinin hayata karşı uyumunu bozar. Bu tip hastalar alıştığı şekilden farklı yaşamak zorunda kalır. Hastalık ister hafif ve geçici olsun isterse ağır ve kronik olsun hastayı ve ailesini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin yaşam şekilleri eskiye göre oldukça fazla değişim gösterecektir.

Herhangi bir hastalığının olduğunu öğrenen kişi öncelikle büyük bir üzüntü yaşar. Çevresindekilere bu duygularını belli etmemeye çalışır, insanlarla iletişimini azaltır ve yalnızlık hissetmeye başlar. Bu şekilde devam ederse hastanın duyguları bir süre sonra yoğunlaşmaya başlar ve kişi terk edilmişlik hissine kapılabilir. Hastalığın teşhis edilmesiyle inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme aşamaları yaşanır. Bu süreçte kişi, hastalığa karşı duygusal ve davranışsal tepkiler verir. Hastanın verdiği tepkiler hastalığın çeşidine, kişinin hastalık algısına, hastanın karakter yapısına ve psiko-sosyal ortama göre değişir. Kronik hastalığı olduğunu öğrenen kişilerin ilk hissettiği duygulardan birisi öfke olur. Bu durum normal ve olması gereken bir süreçtir. Kişi hastalığını öğrendiğinde şok, inkar, öfke, depresyon ve kaygı gibi psikolojik reaksiyonlar yaşayabilir.

Hastalık, maddi ve manevi kayıplara neden oldukça ailede umutsuzluk ve çaresizlik gibi duygular artmaya başlayabilir. Hasta kendini eksik ve yetersiz biri gibi hissedebilir. Oluşan maddi kayıplar nedeniyle suçluluk duyabilir. Hastaların bu duygusal sorunları yaşamamaları veya bu sorunların hızlıca üstesinden gelebilmeleri için psikolojik ve sosyal destek almaları gerekir. En önemlisi ise hastanın en sevdiği kişilerin yani ailesinin desteğini alabilmesidir.

Hastanın ailesi her ne koşulda olursa olsun hastanın yanında olacağını ve gereken tüm desteği vereceğini göstermelidir. Hasta ile sohbet etmeli ve olabildiğince moral veren konuşmalar yapmalıdır. Zaten ruhsal olarak çöküntü içinde olan kişiye daha da kötü hissedeceği konulardan bahsetmemek gerekir. Özellikle uzun süren hastalıklar, hastaların ve yakınlarının yaşam şeklini ve hayata karşı uyumu kökten değiştirebilir. Her değişim bir stres faktörüdür. Bu nedenle yeni oluşacak hayat şartlarına uyum sağlayabilmeleri için psikolojik destek almaları gerekebilir.

Hastaların İhtiyacı Olan Moral ve Motivasyon

Grup aktiviteleri hastaların moralini düzelten en etkili yöntemdir. Benzer hastalığı olan veya iyileşmiş kişilerle görüşmek hastaya güç ve moral verecektir. Benzer sorunları yaşayan kişiler bir araya geldiklerinde yalnızlık ve yetersizlik gibi duyguları da azalacaktır. Ayrıca fiziksel egzersizlere de önem verilmesi gerekir. Hem kan dolaşımının artması hem kas dokusunun güçlenmesi hem de kişinin morali açısından önemlidir. Bu egzersizleri uzmanların gözetiminde yapmak daha doğru olacaktır.

İnsanların psikolojilerinin kötü olması nedeniyle, daha çok hastalığın ortaya çıktığı, mevcut hastalıkların olumsuz etkilendiği ve yaşam süresinin genel olarak kısaldığı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Acı, keder ve yas gibi duygulardan sonra oluşan depresyon ve ortaya çıkan hastalıklar dikkat çekici bir olgudur.

Hastanın Moralinin Yüksek Tutulması İçin Yapılması Gerekenler

Hasta biyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Depresyonun oluşumunu hazırlayan faktörler belirlenmelidir. Bunlar bir liste şeklinde hazırlanabilir ve strateji oluşturulabilir.

Hasta ile iletişimde, hastanın istek ve ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya çalışmalı ve açık bir dil kullanılmalıdır. Her zaman empati ile yaklaşılmalıdır.

Hasta ile güvene dayalı bir ilişki kurulması gerekir. Hasta size “ölecek miyim” diye sorduğunda, “öyle şeyler düşünme” gibi cümleler kurmayın. Zaten düşündüğü bir şeyi paylaştığı için sizin “düşünme” demeniz bir fayda sağlamayacaktır. Bunun gibi durumlarda “Duygularını anlıyorum. Bazen çok zorlandığını görüyorum. Ben de ne yapacağımı ve ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bana yol göster.” demek daha çok işe yarıyor. Çünkü hasta için asıl önemli olan, ailesinin ve sevdiklerinin yanında olduğunu bilmesi ve hala o ailenin bir bireyi olduğunu hissetmesidir.

Hastaların İhtiyacı Olan Moral ve Motivasyon

Hasta, yakınları ve sosyal etkileşim alanları arasındaki iletişim güçlendirilmelidir.

Hasta bilgilendirilerek bakım ve tedaviye aktif olarak katılımı sağlanmalıdır.

Hastaya karşı sabırlı olunmalı, ön yargılı veya yargılayıcı şekilde davranılmamalıdır.

Çevredeki fiziksel uyaranlar en aza indirilmeli ve güvenli bir ortam oluşturulmalıdır.

Hastalığını yaşamının odağı haline getirmemesi için mümkün olduğunca sosyal hayatta aktif olmaya teşvik edilmelidir. Hastanın dikkati çevresinde olan güzel olaylara yoğunlaştırılabilir.

Hastaya yaşayabileceği sorunlar ve bunların çözüm yolları uygun şekilde önceden anlatılmalı ve hayatına yeniden şekil vermesi sağlanmalıdır.

Hasta ile birlikteyken güzel konularda hayal kurmak ve sohbet etmek psikolojik sorunlarla baş etmesini kolaylaştırır. Ayrıca gelecekle ilgili planlar yapılabilir.

Hastanın hayata sarılması için bir amaç edinmesi ve kendini geliştirmesi teşvik edilebilir, hobilerine devam etmesi sağlanabilir.

Hastanın yalnız olmadığı ve onunla ilgili sorumlulukların aile tarafından paylaşıldığı hissettirilmelidir.

Eğer mümkünse hasta ile birlikte fiziksel aktiviteler, çeşitli nefes ve kas egzersizleri yapılabilir.

Hasta duygularını anlatması için cesaretlendirilmelidir. Hastanın duygu ve düşünceleri dikkate alınmalıdır.

Hastanın gizliliğine ve özeline saygı gösterilmeli, vücut bakımı veya temizliği yapılmadan önce izni alınmalıdır.

Her aşamada iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesi yalnızlık ve terk edilmişlik duygusunu önlemektedir.

Kaynaklar

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ogrenci/wp-content/uploads/2014/11/Hasta-psikolojisi.-Hastalanan-ki%C5%9Filerde-ortaya-%C3%A7%C4%B1kan-duygular.pdf

http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173201492511-113.pdf

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hasta%20Psikolojisi.pdf

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Ateş Ölçer (Termometre) Nedir?

Ateş ölçer (termometre) her evde ve sağlık kuruluşunda bulunan; sağlık için oldukça önemli olan bir medikal cihazdır. Birkaç çeşidi vardır. Kullanım şekline ve alanına göre farklılaşsa da hepsinin amacı vücut sıcaklığında oluşan değişimleri tespit etmektir. Bedenimizde oluşan sıcaklık değişimi aynı zamanda sağlığımızla ilgili değişimleri de ifade eder. Örneğin enfeksiyon durumunda vücut sıcaklığımız, vücuda giren zararlı organizmaları yok etmek için yükselecektir. Tıbbi amaçlı olarak vücut sıcaklığını ölçmek üzere üretilen termometreler (ateş ölçerler) olduğu gibi ortamın veya cisimlerin sıcaklığını ölçmek için kullanılan termometreler de vardır. Hem sağlık hem laboratuvar hem de endüstriyel amaçlı kullanılan termometre çeşitleri mevcuttur. Bu yazımda özellikle sağlık alanında kullanılan termometreler hakkında bilgi vereceğim.

Tıbbi termometre olarak kullanılan ilk alet Galileo Galilei tarafından 1500’lü yılların sonlarına doğru icat edilen ve “su termoskopu” olarak adlandırılan cihazdır. 1625 yılında, bir İtalyan hekim o günün termometresi üzerinde milimetrik derecelendirme yapmıştır. Bu sayede hastaların vücut sıcaklığının hassas bir şekilde ölçülmesi mümkün olmuştur. Yaklaşık dört asırdır kullanılan ateş ölçerler, günümüzde farklı çeşitleri ve kullanım şekilleriyle ihtiyaca yönelik çözümler sunmaktadır.

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde cıvalı, alkollü ve dijital olmak üzere en çok bilinen üç farklı termometre çeşidi vardır. Eskiden dijital ürünler az üretildiği için cıvalı olanlar yoğun olarak kullanılıyordu. Sonrasında teknolojinin gelişmesiyle dijital ürünler piyasada yaygınlaştı. Cıvanın da sağlığımıza zarar verebilme riskine karşı artık çoğunlukla dijital modeller tercih ediliyor. Dijital olmayan ve yaygın kullanılan çeşit ise alkollü termometredir. Bunlar cıvalı olan modelden daha sonra üretilmiştir ve göstergesi genel olarak kırmızı renk alkolden oluşur.

Dijital modeller de kendi içinde birkaç çeşide ayrılır. Bunlardan en çok bilineni kızılötesi ışınla temassız şekilde ölçüm yapan cihazlardır. Bunun dışında bir ısı sensörünün temasıyla da çalışan cihazlar mevcuttur. Hatta bebekler için üretilmiş emzik şeklinde olan termometreler de üretilmiştir.

Dijital olanlar genellikle üzerinde bulunan küçük bir LCD ile ölçüm sonuçlarını gösterir. Bazıları ölçüm sonuçlarını kendi hafızasına veya kablolu/kablosuz bağlantıyla direkt olarak bilgisayara kaydedebilir. Termometrenin özel yazılımı varsa, kaydedilen ölçüm sonuçları bilgisayardan rapor halinde çıktı alınabilir. Bazı termometrelerde nem ve basınç ölçüm gibi özellikler de vardır.

Cıvalı veya Alkollü Cam Termometre

Cıvalı termometreler uzun yıllar boyunca en çok kullanılan ateş ölçerler arasında yer almıştır. Ancak cam olmaları, çabuk kırılmaları ve kırıldıkları zaman ortaya çıkan cıvanın zehirli etkisi sebebiyle kullanımı her geçen gün azalmaktadır. Cam bir borunun içine doldurulan cıva aracılığı ile ölçüm yapan bu termometrelerde çalışma prensibi, ısınan cıvanın genleşmesi üzerine kurulmuştur. Cam borunun içindeki cıva, vücut ısısı ile genleşerek yükselir. Ateş ölçümünde hassasiyet yakalamak için cam boru üzerindeki her bir derece için çizgiler bulunur ve bu da sıcaklığı ölçmeyi kolaylaştırır. Aynı çalışma prensibi alkol içeren modeller için de geçerlidir. Renkli alkol, cam borunun içinde vücut ısısıyla genleşerek yükselir ve termometre camının üzerinde bulunan derecelendirme ile sıcaklık belirlenir. Bu tipteki cam termometre kırılırsa dışarı sızan alkolün cilde temas etmesinden kaynaklanan herhangi bir zehirlenme durumu oluşmayacaktır. Alkollü cam termometre, cıvalı olan modele göre daha az risklidir.

Cıvalı veya alkollü cam termometrelerin ölçüm hızları dijital termometrelere göre oldukça yavaştır. Dijital olanlarda ölçüm süresi saniyelerle ifade edilir ancak diğerlerinde bu süre 2-5 dakikaya kadar uzayabilir.

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Dijital Termometre

Dijital termometreler diğer çeşitlere göre daha fazla tercih edilir. Bunun birkaç sebebi vardır. En önemli sebebi, çok hızlı ölçüm yapmasıdır. İkinci sebep olarak, özellikle temassız ölçüm yapan dijital termometrelerin hijyenik olması belirtilebilir. Üçüncüsü, cıva gibi toksik özellik içermez.

Dijital termometrelerin ölçüm şekilleri farklı prensiplere dayanır. Cihazların tasarımı da buna göre yapılır. Bunlar; NTC (negative temperature coefficient) (sıcaklıkla direnci azalan termistör), PTC (positive temperature coefficient) (sıcaklıkla direnci artan termistör), RTD (resistance temperature detector) (dirençsel sıcaklık sensörü) ve kızılötesi ışın gibi farklı alt yapılardır. Evlerde ve sağlık kuruluşlarında en çok kullanılan ateş ölçerler kızılötesi ışın prensibiyle çalışan cihazlardır.

Kızılötesi termometrelerin kullanım şekline göre birkaç çeşidi vardır. Bunlardan birisi alından ölçen modeldir. Bunun özelliği sadece alın gibi düz olan cilt yüzeylerinden ölçüm yapmasıdır. Hem alın hem de kulaktan ölçüm yapan cihazlarda vardır. Ayrıca bazı kızılötesi termometreler sıvıların veya sert yüzeylerin sıcaklığını da ölçebilir. Bu özellikteki cihazlar genellikle evde kullanılır. Örneğin, çocuğa veya hasta olan bir yetişkine mama vermeden önce sıcaklığını ölçebilirsiniz. Ayrıca banyo suyunun veya sıcak/soğuk kompres için kullanılan termo jel gibi ürünlerin de sıcaklığını ölçebilirsiniz.

Kızılötesi termometreler temassız şekilde çalışır ve bu yüzden oldukça hijyeniktir. Bu özellik, aynı cihazı farklı kişiler üzerinde rahatlıkla kullanabilmeyi sağlar.

Ateş Ölçer (Termometre) Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?

Termometreyi satın almadan önce nerede ve hangi sıklıkta kullanacağınıza, ayrıca kullanım amacınıza göre manuel mi yoksa dijital mi tercih edeceğinize karar vermelisiniz. Sağlık kurumları, cam termometreleri hijyenik olmaması sebebiyle genellikle tercih etmemektedir. Bazı termometrelerin uç kısmı değiştirilebilir özelliktedir. Temizlik açasından bu tip bir ürün kullanılabilir.

Evde kullanıma uygun bir cihazı sağlık kuruluşu için alırsanız sorun yaşama ihtimaliniz çok yüksek olur. En önemli özellik ölçüm kalitesidir. Kendini ispatlamış ve piyasada bilinen bir markanın ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Dijital bir ürün alacaksanız pil veya batarya durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bazı cihazlar pillidir. Bu cihazların şarj edilebilir pillerle de kullanılabildiğini unutmayınız. Cihazın dahili bataryası varsa pile ihtiyaç duymazsınız. Bataryalı cihaz tercihi yaparken, bataryanın nasıl şarj edildiğini ve cihazla birlikte şarj adaptörü verilip verilmediğini kontrol etmelisiniz. Dolu pil veya batarya ile yaklaşık kaç ölçüm yapabileceği cihazın kullanım kılavuzunda yazar. İncelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca ilerleyen zamanda teknik bir sorun yaşama ihtimalinize karşı ürünle birlikte fatura ve garanti belgesini de mutlaka almanız gerekir.

Ateş Ölçer (Termometre) Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Ateş Ölçerken Nelere Dikkat Edilir?

Ateş ölçümü yaparken birkaç hususa dikkat etmek gerekir. Özellikle vücudumuzdaki ölçüm yapacağımız yer çok önemlidir. Cıvalı veya alkollü bir termometreyle ağızdan vücut sıcaklığı ölçülecekse, ölçümden en az yarım saat önceye kadar sıcak ya da soğuk bir şey yenilip içilmemelidir. Termometre, dilin bir tarafının altına doğru yerleştirilmeli ve 3 dakika kadar dudaklar kapalı şekilde tutularak ölçüm yapılmalıdır. Koltuk altı ölçümlerinde ise koltuk altının terli olmaması gerekir. Termometre konulduktan sonra koltuk altı kapalı bir şekilde 5 dakika kadar beklenir. Rektal ölçümlerde ise ölçüm süresinin yaklaşık 2 dakika kadar olması yeterlidir. Ayrıca vücutta ölçüm yapılan yere göre farklı sıcaklıklarla karşılaşırız. Bunu da unutmamak gerekir. Termometreleri, bitmek üzere olan pil veya bataryalarla kullanmayınız. Aksi halde yanlış ölçüm sonuçları gösterebilir. Ürünleri kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü

7 Nisan Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasa’sı 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7 Nisan günü ve 7-13 Nisan haftası bu nedenle kutlanmaktadır. 7 Nisan “Dünya Sağlık Günü”, 7-13 Nisan tarihleriyse “Dünya Sağlık Haftası” olarak adlandırılır. Tüm dünyada çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlenmektedir. Bunların amacı toplumu sağlıklı yaşamla ilgili bilinçlendirmektir.

Sağlıklı yaşamak dünya üzerindeki her bireyin isteklerinden en önemlisidir. Bireylerin sağlığı toplumun da sağlığını temin eder. Hastalığı tedavi eden kurumların yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerinin de önemi çoktur.

Dünya üzerinde yaş ortalaması gün geçtikçe artmaktadır. İnsanların yaşlılık süreci eskiye göre çok daha uzun olmaktadır. Bu nedenle yaşlılık döneminde sağlıklı kalabilmek önem kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü son yıllarda bu konudaki çalışmalarını arttırmıştır. Sadece geçlik döneminde değil yaşlılık sürecinde de sağlıklı kalabilmek hem manevi hem de maddi olarak önemlidir.

Sesan Ailesi olarak herkesin “Dünya Sağlık Günü”nü kutluyoruz, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz.

Tıbbi Cihaz

Tıbbi Cihaz

Gelişen Teknoloji ve Tıbbi Cihazlar

Sürekli gelişen teknoloji sayesinde, insanların hayatını birçok alanda kolaylaştıran yeniliklerle karşılaşıyoruz. Eğitimden, ticarete, sanayiden bilime ve sağlığa kadar birçok yenilik olduğunu görüyoruz. 25-30 yıl önce Türkiye’de bilgisayarlar ancak bazı üniversitelerde ve kamuya ait bazı kuruluşlarda bulunuyorken, artık neredeyse her evde birkaç bilgisayar bulunur hale geldi. Ülkemizde 16-74 yaş arasında bilgisayar kullanan kişi sayısının nüfusun % 49,9 oranında olduğu TÜİK verilerinden anlaşılmaktadır ki bu bilgi birkaç yıl öncesine aittir. Günümüzde daha yüksek oranda bilgisayar kullanımı olduğu aşikardır. Aynı durum sağlık alanında da görülmektedir. Teknoloji geliştikçe, tıbbi cihazlar evlerde dahi yoğun şekilde kullanılabilir hale gelmiştir.

Eskiden sadece hastanelerde görebildiğimiz bazı tıbbi cihazları artık evlerimizde de kullanabilir hale geldik. Hatta giyilebilir teknolojilerin gelişmesiyle bazı cihazları sürekli yanımızda taşıyabiliyoruz ve 24 saat kesintisiz kullanabiliyoruz. Özellikle kronik hastalıklar söz konusu olduğunda bu cihazları akıllı telefonlara bağlayarak kendimizin veya akrabamızın sağlık verilerini anlık takip edebiliyoruz. Benzer şekilde, hastanelerde bulunan bazı cihazlar da uygun donanım ve yazılımlar sayesinde doktorların cep telefonlarından veya tabletlerinden takip edilebiliyor. Giyilebilir teknolojiler birkaç yıldır dünyada gelişiyor ve bunun sağlık alanına katkılarını hayatımızdaki örneklerle görebiliyoruz.

Tıbbi Cihaz

Sağlık Sektöründe Tıbbi Cihazlar

Sağlık sektörü, gerek tanı gerekse tedavi de, teknolojiye en çok ihtiyaç duyan sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada sağlık teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığını söyleyebiliriz. Örneğin, 2010 yılı verilerine göre 889 milyar dolarlık pazar payı ile ilaç sektörü, 250 milyar dolarlık pazar payı ile tıbbi cihaz sektörü rekabetin ve yatırımın yoğun olduğu iki alandır. 2017 yılında ise ilaç sektörünün payı 1.1 trilyon doları geçmiştir. 2018 yılı için tıbbi cihaz sektörünün pazar payının 490 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bu veriler ve tahminler ışığında yatırımların ve tüketimin ne kadar büyük olduğunu net olarak görebiliyoruz.

Tüm ilaçlar için geçerli olmasa da bazı ilaçları üretebilmek için 10-15 yıllık bir süreye ve milyarlarca dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi cihaz alanında üretim ve geliştirme süresi ilaç kadar fazla değildir. Ayrıca yeni cihazların piyasadaki ürün yaşam döngüsü yaklaşık 18 ay civarında olduğu için, tıbbi cihaz sektörünün teknolojik gelişmelere daha fazla ihtiyacı vardır. Tanı ve tedavi süreçlerini de ele alarak ilaç sektörüyle karşılaştırma yapmaya ve bu sayede sağlık alanında tıbbi cihazların ne kadar hacimde olduğunu göstermeye çalıştım.

Türlerine Göre Tıbbi Cihazlar

Tıbbi cihazlar, ileri teknoloji gerektiren nitelikli ve ileri teknoloji gerektirmeyen geleneksel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Geleneksel ürünler daha kolay temin edilebilir olup, ucuz ve maliyeti düşük ürünlerdir. Nitelikli tıbbi cihazlar, daha çok teknoloji gerektiren, ar-ge ve birim maliyeti yüksek, hem teşhis hem de tedavide kullanılabilen karmaşık cihazlar olup ultrasonografi, MR, tomografi, elektrokoter ve mekanik ventilatör gibi cihazlar örnek gösterilebilir.

Tıbbi cihazların teknolojik olarak gelişmesi sayesinde hastaların hastanede geçirdiği süre azalmaktadır. Bu durum hem cihazların yaygın bir şekilde kullanılması hem de işlemleri daha kısa sürede tamamlıyor olmasından kaynaklanır. İleri teknoloji tıbbi cihazlar ile hastalıklar daha kısa sürede teşhis edilebilir ve daha çok sayıda hastaya tedavi olanağı sunulabilir.

Hastanelerde kullanılan ileri teknoloji tanı ve tedavi cihazları:

 • Tıbbi görüntüleme sistemleri
 • Ameliyathane ve solunum cihazları
 • Biyokimya, moleküler biyoloji, hematoloji, genetik ve mikrobiyoloji cihazları
 • Biyolojik sinyal izleme cihazları
 • Radyoterapi sistemleri
 • Fizik tedavi cihazları
 • Optik tıbbi cihazlar
 • Sterilizatör ve etüv cihazları
 • Diş, KBB ve göz üniteleri
 • Ses ve işitme cihazları
 • Cerrahi aletler
 • Tıbbi gaz sistemleri
 • Hemodiyaliz cihazları, su sistemleri (deiyonize, distile, revers ozmoz)
 • Tek kullanımlık sarf malzemeler
 • Protez ve ortezler

 

Tıbbi Cihaz

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Durumu

9 Ocak 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tıbbi cihaz tanımı şöyledir. “İnsan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri ifade etmektedir.”

Bu tanıma bağlı kalarak değerlendirme yaparsak ülkemizdeki tıbbi cihazların % 85’lik gibi büyük bir bölümünün yurt dışından ithal edildiğini görmekteyiz. Ülkemizde üretilen tıbbi cihazlar pazarımızın % 15’ine hitap etmektedir. Ayrıca üretim yapan 1000’in üzerinde firmanın % 70’i tıbbi ürünleri ihraç etmektedir. Dünyada tıbbi cihaz pazarını elinde bulunduran ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Çin, Kanada, Rusya, İspanya ve İsviçre’dir.

Gelişmiş ülkelerin sağlık kurumlarında ileri teknoloji cihazlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun en önemli sebebi, devletin sağlık harcamaları için ayırdığı bütçenin yüksek olmasıdır. Cihaz üretimi yüksek standartlara bağlı olup, sürekli işleyen bir denetim mekanizmasına tabidir. Üretilen yüksek teknolojili tıbbi cihazların üretiminin ve kullanımının desteklenmesiyle bu ülkelerde bulunan tıbbi cihaz sektöründeki firmaların büyümelerine imkan sağlamaktadır. Örneğin Çin’i ele alırsak, Çin’de 60 yaş üstü 160 milyon kişinin yaşadığı, bu sayının 2020 yılında 240 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Artan yaşlı nüfus nedeniyle sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Mevcut durumda Çin’de bulunan tıbbi cihazlar 1970’li yıllardan beri kullanılmaktadır. Cihazların eski olması ve artan yaşlı nüfus nedeniyle sağlık hizmetlerindeki kalite ve hız gün geçtikçe azalmaktadır. Bu sebeple, son yıllarda Çin’de sağlık sistemi reformu için büyük bir bütçe ayrılmıştır. Bu durum, sektörde bulunan tıbbi cihaz firmaları için pazar paylarının büyümesi anlamına gelmektedir.

Tıbbi Cihaz

İleri teknoloji tıbbi cihazların yatırım maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki hastanelerin de bu yatırımları yapması hem bütçe hem de hizmet maliyetleri bakımından kolay değildir. Ülkemizde bulunan hastanelerin büyük bölümü kamuya aittir. Bu açıdan bakıldığında devlet için ciddi maliyetler söz konusu olmaktadır. Son yıllarda özel sektörün bu konuda gerçekleştirdiği yatırımlar hizmetlerin sunulmasını daha kolay ve pratik hale getirmektedir. Sürekli olarak yeni hastanelerin açılıyor olması tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığın önüne geçmez; aksine, ülkedeki insanların sağlık hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağladığı için ithalatı daha çok arttırır. Dışa bağımlılığı azalmak içinde ülkemizdeki tıbbi cihaz üretiminin artması gerekir. Sadece cihazların üretiminin artması da yetmez; üretimde kullanılan ham madde, elektronik parça ve yazılımlarla ilgili dışa bağımlılığı da azaltmamız gerekir. Ayrıca üretimle birlikte satış ve servis ağının da güçlü olması şarttır. Aksi halde üretim için yapılan yatırımların maddi olarak geri dönüşü yeterli seviyede olmaz ve ürünleri geliştirebilmek için gereken “tüketici taleplerinden” mahrum kalırız.

Tıbbi cihazlar dikkate alındığında teknolojik gelişmeler ne kadar önemli olsa da, doğru teknolojinin seçimi de önemlidir. Yanlış tercih durumunda ayrılan bütçenin israf olması söz konusu olabilir. Tıbbi cihazların çeşitliliği, beraberinde bazı riskleri de getirmektedir. Hangi cihazının hangi durumda kullanılacağının iyi belirlenmesi gerekir. Örneğin doktorların uzun yıllar önce el yordamı ile anlayabildiği kırık, çıkık, iç organ rahatsızlıklarını artık radyoloji cihazlarıyla hızlı şekilde tespit edilebiliyoruz. Ancak bu cihazlar radyasyon yaymaktadır ve hastanın gereksiz radyasyona maruz kalmaması için doğru şekilde kullanılması önemlidir.

Medikal alanındaki teknolojik ilerlemelerin hem ilaç hem de tıbbi cihazlar açısından önemi azımsanamaz. Devletin sağlık alanına yapacağı bütçe yatırımlarının artmasıyla ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren firmalar için yeni pazarlar oluşacaktır. Bu sayede sektörün büyümesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu gelişimin, dünya pazarında ülkemiz için rekabet gücü kazandıracağı unutulmamalıdır.

Kaynaklar

https://www.titck.gov.tr/Dosyalar/TibbiCihaz/ProjeveStrateji/T%C4%B1bbi%20Cihaz%20Sekt%C3%B6r%20Stratejisi%20Belgesi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1%2025.11.2015.pdf

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-ilac.pdf

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225561

http://www.seis.org.tr/docs/daha-cok-uretmeliyiz/kalkinma-plani/tibbi-cihaz-ve-tibbi-malzeme-calisma-grubu-raporu.pdf

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Nasıl Seçilir?

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Nasıl Seçilir?

Oksijen tedavisi gören veya görecek kişiler ya oksijen konsantratörü ya da oksijen tüpü tercih ederler. Bu iki seçeneğin de avantajları ve dezavantajları vardır. Eğer hasta evden çıkıp sosyal veya iş hayatına devam edecekse taşınabilir oksijen ürünleri kullanması en mantıklı seçenek olacaktır. Taşınabilir oksijen konsantratörü oksijen tüpüyle kıyaslandığında, konsantratörün avantajlarının daha fazla olduğunu görebiliriz. Taşınabilir oksijen konsantratörünün birçok avantajı olsa da bazı durumlarda taşınabilir oksijen tüpü tercih edilmesi gerekebilir. Peki, piyasada bulunan birçok marka ve model arasından hastaya en uygun cihazı nasıl seçeceğiz?

Taşınabilir oksijen konsantratörü seçerken değerlendirilmesi gereken en önemli unsur cihazın oksijen kapasitesidir. Bu özellik direkt olarak sağlıkla ilgilidir. Bu nedenle, hastalığın durumuna göre yeterli seviyede oksijen kapasitesi olan cihazları tercih etmemiz gerekir. İkinci önemli unsur ise cihazın ağırlığıdır. Cihazlar küçüldükçe ve hafifledikçe oksijen kapasiteleri azalır. Hem hastanın veya refakatçisinin taşıyabileceği ağırlıkta, hem de hastanın ihtiyacı olan oksijen kapasitesine sahip bir cihaz tercih edilmelidir. Öncelikle bu iki önemli unsuru göz önüne serip, diğer özellikleri açıklayabiliriz.

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Nasıl Seçilir?

Üçüncü önemli unsur ise cihazın batarya kapasitesidir. Oksijen konsantratörünü elektrik olmadan kaç saat kullanacağınızı düşünerek cihaz tercihi yapmalısınız. Piyasada bulunan cihazların dahili batarya kapasiteleri 30 dakikadan 10 saate kadar değişmektedir. Bazı modellerin harici batarya özelliği de vardır. Ekstra batarya alarak kullanım süresini arttırabilirsiniz. Harici bataryaların da ağırlığı olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca bu cihazların güvenlik sertifikalarının varlığı da oldukça önemlidir. Örneğin, bataryalı cihazlar tehlike oluşturabileceği için çoğu zaman uçağa alınmaz. Taşınabilir oksijen konsantratörlerinin de bataryası olduğu için, ancak uçakta kullanıma uygunluk sertifikası varsa cihazla birlikte uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Bazı modellerin uçak içinde kullanım sertifikası bulunmayabilir, bu cihazları güvenlik kontrolünden geçiremez ve uçağın içine sokamazsınız. Yeterli düzeyde güvenlik sertifikası olmayan cihazların kargo bölümünde dahi taşınmasına izin verilmez. Güvenlik sertifikaları arttıkça cihazın da fiyatının artacağını unutmamak gerekir.

Taşınabilir oksijen konsantratörü, özellikle otomobil veya otobüsle yapılan yolculuklarda kullanılacaksa, cihazın araçta şarj edilme özelliğinin olmasına dikkat etmelisiniz. Çoğu cihazda araç çakmak kiti vardır ve araç içinde şarj edilebilir. Nadiren de olsa bazı modellerde bu özellik yoktur ve sadece 220 volt şehir şebeke elektriğiyle şarj edilmesi gerekir.

Cihazların orijinal çantalarının tasarımı ve kullanım özellikleri de önemlidir. Cihazı, çantası içinde taşımak hem daha güvenli hem de daha kolaydır. Ayrıca cihazın yedek aksesuarlarını çantasında bulunan bölümlere koyabilirsiniz. Bazı markaların ihtiyaca yönelik ürettiği farklı çanta modelleri mevcuttur. Hastanın veya refakatçisinin durumuna göre, cihazın çanta tasarımını da incelemelisiniz.

Cihazın ses seviyesi de kullanım esnasında çok önemli bir rol oynar. Hem kullanıcının kendisini hem de çevresini rahatsız etmeyecek düzeyde bir çalışma sesine sahip cihazları tercih etmelisiniz. Cihazların teknik bilgilerini inceleyerek ses seviyeleriyle ilgili farkı anlayabilirsiniz. Eğer cihazları görüp, deneme fırsatınız varsa oksijen verme kapasitesini maksimum seviyeye getirerek ses seviyesini değerlendirebilirsiniz.

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Nasıl Seçilir?

Taşınabilir oksijen konsantratörlerinde, ev tipi olan cihazlarda olduğu gibi kullanıcının belirli sürede değiştirmesi gereken filtreler vardır. Cihaz tercihi yaparken bu filtrelerin fiyatına ve değiştirilme şekline dikkat etmelisiniz. Bu filtrelerin, hastanın sağlığını da etkileyebileceği için, düzenli olarak yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Filtrenin, uygun fiyattan tedarik edilebilmesi ve kolayca değiştirilebilmesi önemlidir. Cihazın garanti kapsamı dışında kalmaması için orijinal filtrelerin kullanılması gerekir. Bu nedenle orijinal filtre tedarikinde sorun olmayan taşınabilir oksijen konsantratörlerini tercih etmelisiniz.

Bu tip cihazları seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu satış sonrası servis hizmetidir. Piyasada bulunan markaların garanti süresi minimum iki yıldır. Bazı markalar iki yıldan daha uzun süre ücretsiz garanti hizmeti verebilmektedir. Hatta bazı cihazların garanti süresini ücreti mukabilinde arttırmak da mümkündür. Cihazı satın almadan önce, garanti dahilinde ve haricinde alacağınız servis hizmetlerini de araştırmanızı tavsiye ederim. Gelecekte oluşabilecek sorunların çözümü için yedek parça tedarikinde sorun olmayan modellerin tercih edilmesi gerekir.

Expomed Sağlık, Medikal ve Tıbbi Cihaz Fuarı

Expomed Sağlık, Medikal ve Tıbbi Cihaz Fuarı

Expomed, sağlık sektörüne yön vermeye devam ediyor. Her yıl güçlenerek, büyümeyi sürdüren; Avrasya Bölgesi’nin en büyüğü olmasının yanı sıra, ülkemizin de en etkili fuarlarından biri olma özelliğine sahip Expomed, kırktan fazla ülkenin katılımıyla bu yıl tekrar sağlık sektörü profesyonellerini ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Medikal ve laboratuvar teknolojilerinin sergileneceği Expomed; sağlık sektöründeki yeniliklerin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca hastaneler, dernekler, vakıflar ve yayın evleri gibi kuruluşların da katılım göstermesiyle ülkemizdeki bilgi paylaşımını güçlendiriyor. Yüzlerce markanın katılımıyla gerçekleşecek olan Expomed Fuarı, arge ve inovasyon sayesinde geliştirilmiş ürünlerin sağlıkçılarla buluşacağı bir platform olarak, hem ülkemizin hem de Avrasya sağlık sektörünün trendlerini belirlemektedir.

Katılımcı firmalar, her yıl düzenlenen bu fuar sayesinde yurt içi ve yurt dışı müşteri ağını genişletebiliyor, ayrıca dünyadaki sağlık sektörüne dair tüm gelişmeleri de yakından takip edebiliyor. Sağlık sektöründe yeni projeleri olan kişilerin de Expomed Fuarı’nı ziyaret etmesi gerekir. Böylece birçok firma ve yatırımcıyla görüşme fırsatı bulabilir, ayrıca fuar boyunca yapılan toplantılara katılarak sektörle ilgili bilgi edinebilir.

Sektörün nabzının tutulduğu bu platformda, ülkemizin dünyadaki durumu ve gelişen teknolojiler sağlık profesyonelleri tarafından tartışılır ve incelenir. Bu sayede kurum ve kuruluşların birbirleriyle iletişimi de güçlenir. Fuar, uluslararası özelliğiyle, dünyada bulunan firmaların da yaptığı işleri takip etme fırsatı verir.

Fuar web sitesi: http://expomedistanbul.com/

BPAP

BPAP

İki seviyeli pozitif solunum yolu basıncı üreten cihazlara BPAP denir. Diğer adıyla da Bilevel CPAP olarak bilinir. Bu cihazlar genel olarak non-invaziv (maske ile) kullanım için geliştirilmiştir. İnvaziv, yani trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp vasıtasıyla kullanılan özellikte BPAP cihazları da mevcuttur. BPAP cihazları, kişi nefes alırken ve verirken farklı hava basınçları uygular. Böylece solunum yollarında oluşan basınç farkından faydalanırız. IPAP, kullanıcı nefes alırken, EPAP ise nefes verirken cihazın uyguladığı basınç değeridir. EPAP, IPAP değerinden küçük olmalıdır. Böylece, tedavi amaçlı olarak solunum yollarında basınç farkı oluşturulabilir.

IPAP ve EPAP değerleri eşit şekilde ayarlanırsa bu uygulama CPAP’a dönüşür. Daha açık şekilde CPAP’ın anlamı, tek seviyeli sürekli solunum yolu basıncıdır. Örneğin, BPAP cihazında IPAP = 10 cmH2O ve EPAP = 10 cmH2O ayarlanırsa bu durum 10 cmH2O basınçta CPAP uygulaması haline gelir.

Maskeyle kullanılan BPAP (Bilevel CPAP) cihazları genellikle, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut ve kronik solunum yetmezliği, pnömoni ve astım gibi rahatsızlıkların tedavileri için evlerde ve hastanelerde kullanılır. İnvaziv BPAP cihazları ise çoğunlukla hastanelerde kullanılır. Maskeyle kullanılan BPAP cihazlarında 4-5 tane solunumsal parametre varken, invaziv olanlarda daha fazla parametre mevcuttur. Ayrıca BPAP, sadece cihaz olarak algılanmamalıdır. Hastanelerde veya evlerde kullanılan mekanik ventilatör cihazlarının içinde bulunan bir solunum modunu da ifade eder.

BPAP

Hekimlerin BPAP cihazıyla tedavi yöntemine karar vermesinde birkaç önemli husus rol oynamaktadır. Bunlardan birincisi, bazı hastaların yüksek basınca uyum gösterememesidir. Özellikle CPAP cihazıyla 12 cmH2O ve üzeri basınç uygulandığında bazı hastalar rahat şekilde nefes alamamaktadır. İkinci husus, yüksek basınç sebebiyle nefes verirken de sorun yaşanmasıdır. Buna, ekspirasyon zorluğu adı verilir. Üçüncüsü, az önce de belirttiğim KOAH gibi tıkayıcı nitelikte olan akciğer hastalıklarıdır. Dördüncü husus ise, obezite gibi bir hastalık nedeniyle gelişen hipoventilasyon sendromudur. Bunlara benzer sebeplerle, BPAP tedavisi hekimler tarafından tercih edilebilir.

Non-invaziv BPAP cihazları özellikle KOAH gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bazı uyku apnesi hastalarında aynı zamanda KOAH da görülmektedir. Böyle bir durumda, CPAP veya OTOCPAP yerine BPAP cihazı önerilebilir. Aynı zamanda oksijen yetersizliği de varsa oksijen konsantratörü kullanmak gerebilir. Bahsettiğim tüm bu cihazlar ve aksesuarları uzman hekim önerisiyle kullanılması gereken tıbbi ürünlerdir. Bunların, hekim dışı önerilerle kullanılması insan sağlığı üzerinde riskler oluşturabilir.

BPAP Cihazlarının Çeşitleri

 • Bilevel S (BPAP S) Cihazı
 • Bilevel ST (BPAP ST) Cihazı
 • Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı

 

Hastanın durumuna göre, BPAP çeşidi ve solunumsal parametreler hekim tarafından belirlenir. Bu cihazlar, özellikle vücudunda karbondioksit miktarı yüksek olan kişiler içindir. Cihaz hastaya uygulanır ve solunum yollarında oluşturulan basınç farkı sayesinde, biriken karbondioksit vücuttan dışarı atılır, böylece kan hücrelerinde kalmaya devam etmez. Solunum sırasında vücuda alınan oksijen gazı, boşa çıkan kan hücrelerine tutunur ve dokulara iletilir.

BPAP

Karbondioksit gazının solunumda hayati bir yeri vardır. Oksijen, üst solunum yollarından geçer ve akciğerlere ulaşır. Akciğerlerin en uç kısmında bulunan alveollerde (hava keseciklerinde) kan hücresinde bulunan hemoglobine tutunmuş karbondioksit ile yer değiştirir. Sonrasında karbondioksit, akciğerlerden dışarı atılır. Bu döngü vücuttaki birçok sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Solunumsal problemler varsa, kan hücrelerinden alveollere geçemeyen karbondioksit gazı kanda kalmaya devam eder. Bu durumda, hücreler dokulara yeteri kadar oksijen gazı taşıyamaz. Dokulara yeterli oksijen gitmediği zaman sağlık sorunları oluşmaya başlayacaktır.

BPAP uygulaması, non-invaziv (maske ile) olarak yapıldığında genellikle ora-nazal yani ağız-burun maskeleri kullanılır. Bazı durumlarda nazal (burun) veya total face (tüm yüz) maskeleri kullanıldığını da görürüz. Nazal ve benzeri maske çeşitleri kullanılacaksa, hava kaçağı olmaması için, hastanın ağzını kapalı tutması gerekir. Hangi maske çeşidinin kullanılacağı yapılan testlerden sonra doktor tarafından belirlenir. Piyasada 6 tip maske vardır. BPAP cihazları bu maske çeşitlerinin hepsiyle kullanıma uygundur. Burada önemli olan hekimin hangi çeşit maskeyi önereceğidir.

Hastanın BPAP tedavisine uyumunu arttırmak için gereken en önemli faktörün maske çeşidi olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca maskenin tasarımı, boyutu ve üretilirken kullanılan ham maddesi gibi özellikler de tedavi sürecini olumlu veya olumsuz şekilde etkiler.

CPAP ve BPAP Maske Çeşitleri

 • Burun Yastıkçıklı Maske
 • Nazal Kanül
 • Nazal Maske
 • Ora-Nazal Maske
 • Oral Maske
 • Tüm Yüz Maskesi

 

Kaynaklar

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/mse2-ppt-pdf/6_remzi_altin.pdf

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2002-02/2002-50-2-317-334.pdf

http://www.drdenizdogan.com/2017/11/restriktif-akciger-hastalgnda.html

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

253 bin şehide kucak açan Çanakkale, açlık ve hastalık bir yanda, ateş altında kazanılan, tarihe adını kanla yazdıran büyük zafer ve çetin bir mücadelenin simgesidir.

İtilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu hasta adam olarak nitelendiriyordu. Kendi ellerinde bulunan donanma gayet başarılı olabilirdi. Karadeniz üzerinden Rusya’ya ulaşıp, istediklerini daha çabuk elde edebileceklerdi. Özellikle İngilizler oldukça emindiler. Lakin unuttukları bir şey vardı.

18 Mart sabahı, havada kan kokusu, halkın göğsünde iman duygusu… Kendinden emin, boğazı yara yara içerilere doğru giden düşman askeri, başına gelecekten habersiz ilerliyordu. Düşman uygun yere geldiğinde muharebe başladı. Düşman filosu tabyaları bombalıyordu. Yoğun bombardıman tabyaları susturmuştu ancak toplara pek bir zarar verememişti. O gün savaşa katılan 18 büyük düşman gemisinden üçü batırılmış, dördü de ağır biçimde hasar görerek savaş dışı kalmıştı. Düşman bunun apaçık bir yenilgi olduğunu düşünüyordu.

Bir İngiliz subayının yazdığı gibi:
“Herkes ya da hemen hemen herkes, boğazı zorlayarak geçmenin çılgınlık olduğunu biliyordu sanırım.”

Bozguna uğrayan Avrupa psikolojik olarak yıpratılmış, çok güvendikleri donanma gemileri boğazın sularına gömülmüştü. Bu zafer halkın iman gücüyle kazanılmıştı.

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.”

Necmettin Halil Onan

Çanakkale, kanla yazılmış bir destandır. Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

Tıp Bayramı her yıl 14 Mart’ta sağlık çalışanları ve öğrencileri tarafından Türkiye’nin her şehrinde kutlanır. 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adıyla kurulması, topraklarımızda modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. O günden bu yana her yıl 14 Mart’ı içine alan hafta da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Sağlık, insanlar için vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlıklı olan insan için hayat daha güzel, mutlu ve kaliteli hale gelir. Hastalık durumundaysa yaşam kalitesi düşer ve kişi hayattan daha az tat almaya başlar. Hastalıkların önüne geçmek için özellikle son yıllarda koruyucu tedaviler yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı hastalıkları engellemek için koruyucu tedaviler yeterli olmasa da çoğu rahatsızlık kontrol altına alınabilir veya önlenebilir. Bu noktada kişilerin sağlıklı bireyler olması için küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşama kurallarına uyması gerekmektedir. Bu kuralların başında da sağlıklı beslenme kuralları gelmektedir.

Dünyada sağlığın önemi herkes tarafından kabul edilmiştir. Günümüzde tıbbın gelişmesiyle birlikte sağlıktaki imkanlar çoğalmış ve birçok hastalık için çareler bulunmuştur. Çözümü bulunmamış hastalıklarla ilgili çalışmalar da hızlanarak ilerlemektedir. Doktorlar başta olmak üzere bütün sağlık çalışanları omuz omuza vererek gece gündüz demeden sürekli bir şekilde çaba göstermektedir.

Sesan Ailesi olarak, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmezi olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı‘nı kutluyoruz.

Kurum Ödeme Listesi

Kurum Ödeme Listesi

Aşağıdaki listede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşıladığı medikal ürün ve tıbbi işlemlerin ödeme tutarları yer almaktadır. Ayrıca medikal ürünlerin bazıları için yenileme süresi vardır. Ödeme tutarları Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir.

Tabloyu İndir »

SUT: 100000
Ürün: DİRSEK ALTI 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 86.350,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100001
Ürün: DİRSEK ALTI 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 94.700,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100002
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 94.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100003
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 116.800,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100004
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ 6 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 137.600,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100005
Ürün: ÖZELLİKLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE (KİŞİYE ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ)
Ödeme (TL): 10.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100006
Ürün: ENERJİ DEPOLAYAN/KARBON SİSTEM AYAK FARKI
Ödeme (TL): 1.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100007
Ürün: DİZ ALTI BANYO PROTEZİ (BANYO PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100008
Ürün: DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMSİZ) (BANYO PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.250,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100009
Ürün: DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMLİ) (BANYO PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100010
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 84.950,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100011
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 94.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100012
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 101.600,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100013
Ürün: TRANSKARPAL 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PARSİYEL EL PROTEZİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 84.900,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100014
Ürün: PROTEZ EL DEĞİŞİMİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 42.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100015
Ürün: SİLİKON ELDİVEN DEĞİŞİMİ (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.600,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: 100016
Ürün: SİLİKON ELDİVEN FARKI (MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, BÜTÜN PARMAKLARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ELLİ) (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 850,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100017
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ (ÜST EKSTREMİTE, ADET)
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100018
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI (ÜST EKSTREMİTE, ADET)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100019
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ
Ödeme (TL): 6.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100020
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI
Ödeme (TL): 7.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100021
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL AYAK PROTEZİ
Ödeme (TL): 6.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100022
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PIROGOFF PROTEZİ
Ödeme (TL): 7.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100023
Ürün: SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PIROGOFF PROTEZİ (KARBON KOMPOZİT PLAKALI)
Ödeme (TL): 9.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100024
Ürün: KISA YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100025
Ürün: KISA YÜRÜME CİHAZI(KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100026
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100027
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100028
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 5.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100029
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100030
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100031
Ürün: MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 5.900,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100032
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100033
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 16.700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100034
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 33.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100035
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100036
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18.700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100037
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 37.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100038
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100039
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100040
Ürün: TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100041
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 22.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100042
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 22.700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100043
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 45.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100044
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 24.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100045
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 24.700,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100046
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 49.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100047
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 26.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100048
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 26.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100049
Ürün: DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 52.300,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100050
Ürün: RESİPROKAL YÜRÜME ORTEZİ (DİĞER ORTEZLER)
Ödeme (TL): 5.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100051
Ürün: SWING FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 39.800,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100052
Ürün: SWING FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100053
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 43.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100054
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 43.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100055
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 45.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100056
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 65.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100057
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 70.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100058
Ürün: SWING FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 39.800,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100059
Ürün: SWING FAZI PNÖMATİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100060
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 43.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100061
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 43.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100062
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 45.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100063
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 65.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100064
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 65.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100065
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 70.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: 100066
Ürün: AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK FARKI (K3, K4) (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 3.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100067
Ürün: HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK FARKI (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 19.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100068
Ürün: AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK/ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK FARKI (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 29.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100069
Ürün: AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3, K4) (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 3.500,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100070
Ürün: HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 20.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100071
Ürün: AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK/ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 30.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100072
Ürün: AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 3.600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100073
Ürün: BANYO TUVALET SANDALYESİ
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: 100074
Ürün: GÖZ PROTEZİ (KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEN)
Ödeme (TL): 3.200,00
Yenileme Süresi:

SUT: 100075
Ürün: ANTİ-DEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: 100076
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 7.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100077
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 27.500,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100078
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 7.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100079
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 27.500,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100080
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 25.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100081
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 30.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100082
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ (PROTEZ KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 30.000,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: 100083
Ürün: ÖZELLİKLİ KARBON GRAFİT AFO (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.700,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: A10000
Ürün: ASPİRASYON KATETERİ
Ödeme (TL): 0,35
Yenileme Süresi:

SUT: A10001
Ürün: SONDA, NAZOGASTRİK
Ödeme (TL): 0,60
Yenileme Süresi:

SUT: A10002
Ürün: SONDA, NELATON
Ödeme (TL): 0,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10003
Ürün: SONDA, NELATON KAUÇUK
Ödeme (TL): 2,90
Yenileme Süresi:

SUT: A10004
Ürün: İDRAR TORBASI
Ödeme (TL): 0,75
Yenileme Süresi:

SUT: A10005
Ürün: İDRAR TORBASI, MUSLUKLU 2000 CC
Ödeme (TL): 0,75
Yenileme Süresi:

SUT: A10006
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, MUSLUKLU, 2000 CC
Ödeme (TL): 1,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10007
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, ERKEK ÇOCUK İÇİN, 100 CC
Ödeme (TL): 0,05
Yenileme Süresi:

SUT: A10008
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, KIZ ÇOCUK İÇİN, 100 CC
Ödeme (TL): 0,06
Yenileme Süresi:

SUT: A10009
Ürün: SONDA, PREZERVATİF
Ödeme (TL): 0,83
Yenileme Süresi:

SUT: A10010
Ürün: SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI
Ödeme (TL): 1,35
Yenileme Süresi:

SUT: A10011
Ürün: SONDA, HIDRO KIT (KENDİNDEN JELLİ)
Ödeme (TL): 2,85
Yenileme Süresi:

SUT: A10012
Ürün: SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX
Ödeme (TL): 9,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10013
Ürün: SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON
Ödeme (TL): 6,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10014
Ürün: SONDA, FOLEY İKİ YOLLU POLİVİNİLKLORÜR
Ödeme (TL): 20,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10015
Ürün: SONDA, FOLEY İKİ YOLLU LATEX
Ödeme (TL): 5,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10016
Ürün: SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKOLATEX
Ödeme (TL): 4,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10017
Ürün: SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKON
Ödeme (TL): 5,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10018
Ürün: SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU POLİVİNİLKLORÜR
Ödeme (TL): 20,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10019
Ürün: SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX
Ödeme (TL): 5,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10020
Ürün: TRANSFER PARENTERAL BESLENME SETİ
Ödeme (TL): 45,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10021
Ürün: TORBA, PARENTERAL BESLENME (150 ML, 250 ML, 500 ML, 1000 ML, 2000 ML)
Ödeme (TL): 8,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10022
Ürün: ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
Ödeme (TL): 7,80
Yenileme Süresi:

SUT: A10023
Ürün: ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)
Ödeme (TL): 7,15
Yenileme Süresi:

SUT: A10024
Ürün: ENTERAL BESLENME SETİ GRAVITY
Ödeme (TL): 6,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10025
Ürün: BESLENME KATETERİ
Ödeme (TL): 0,25
Yenileme Süresi:

SUT: A10026
Ürün: TÜP, NAZODUEDONAL BESLENME
Ödeme (TL): 12,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10027
Ürün: BESLENME TÜPÜ
Ödeme (TL): 12,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10028
Ürün: BESLENME TÜPÜ, NAZOGASTRİK
Ödeme (TL): 9,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10029
Ürün: TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000 ML, 4000 ML)
Ödeme (TL): 8,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10030
Ürün: SET POMPA ENTERAL YIKAMALI
Ödeme (TL): 15,60
Yenileme Süresi:

SUT: A10031
Ürün: ENJEKTÖR 50 CC (BESLENME AMAÇLI)
Ödeme (TL): 0,65
Yenileme Süresi:

SUT: A10032
Ürün: POMPA SET AĞRI İÇİN (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ) (AYARLAYICI MAYİ VE KAN SETLERİ)
Ödeme (TL): 21,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10033
Ürün: DESFERAL POMPA SETİ (THALASEMİ İNFÜZYON SETİ) (AYARLAYICI MAYİ VE KAN SETLERİ)
Ödeme (TL): 4,72
Yenileme Süresi:

SUT: A10034
Ürün: MICRO İNFÜZYON POMPA SETİ (AYARLAYICI MAYİ VE KAN SETLERİ)
Ödeme (TL): 6,67
Yenileme Süresi:

SUT: A10035
Ürün: İNSÜLİN RESERVOIR (AYARLAYICI MAYİ VE KAN SETLERİ)
Ödeme (TL): 2,54
Yenileme Süresi:

SUT: A10036
Ürün: KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi:

SUT: A10037
Ürün: KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi:

SUT: A10038
Ürün: KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi:

SUT: A10039
Ürün: İLEOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi:

SUT: A10040
Ürün: İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi:

SUT: A10041
Ürün: İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi:

SUT: A10042
Ürün: MACUN, İLEOSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi:

SUT: A10043
Ürün: PASTA, KOLOSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi:

SUT: A10044
Ürün: ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
Ödeme (TL): 4,16
Yenileme Süresi:

SUT: A10045
Ürün: ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi:

SUT: A10046
Ürün: PASTA, ÜROSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi:

SUT: A10047
Ürün: STOMA CAP
Ödeme (TL): 4,56
Yenileme Süresi:

SUT: A10048
Ürün: AĞIZ BAKIM SETİ
Ödeme (TL): 2,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10049
Ürün: HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
Ödeme (TL): 0,90
Yenileme Süresi:

SUT: A10053
Ürün: PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK/KORUMA KAPAĞI (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 0,55
Yenileme Süresi:

SUT: A10054
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 4,85
Yenileme Süresi:

SUT: A10060
Ürün: AIRWAY (ORAL)
Ödeme (TL): 0,30
Yenileme Süresi:

SUT: A10061
Ürün: SET, NEBÜLİZATÖR ERİŞKİN
Ödeme (TL): 1,35
Yenileme Süresi:

SUT: A10062
Ürün: HASTA DEVRESİ, PEDİATRİK
Ödeme (TL): 46,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10063
Ürün: HASTA DEVRESİ, ERİŞKİN
Ödeme (TL): 46,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10064
Ürün: İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (CHAMBER)
Ödeme (TL): 19,36
Yenileme Süresi:

SUT: A10065
Ürün: VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ T-PIECE (T PARÇASI)
Ödeme (TL): 25,13
Yenileme Süresi:

SUT: A10066
Ürün: TRİFLO (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)
Ödeme (TL): 3,75
Yenileme Süresi:

SUT: A10067
Ürün: FİLTRE, BAKTERİ, NEM TUTUCU (HMEF)
Ödeme (TL): 3,93
Yenileme Süresi:

SUT: A10068
Ürün: FİLTRE, VENTİLATÖR İÇİN
Ödeme (TL): 5,92
Yenileme Süresi:

SUT: A10069
Ürün: FİLTRE, BAKTERİ
Ödeme (TL): 1,75
Yenileme Süresi:

SUT: A10070
Ürün: OKSİJEN TÜPÜ GAZI (10 LİTRE)
Ödeme (TL): 4,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10071
Ürün: RESÜSİTATÖR (AMBU) SETİ
Ödeme (TL): 27,90
Yenileme Süresi:

SUT: A10072
Ürün: KATETER MOUNT
Ödeme (TL): 1,68
Yenileme Süresi:

SUT: A10073
Ürün: MASKE, STANDART CPAP
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10074
Ürün: SET CPAP (MASKE, PEEP VALV, SET)
Ödeme (TL): 140,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10075
Ürün: MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
Ödeme (TL): 187,37
Yenileme Süresi:

SUT: A10076
Ürün: MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 111,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10077
Ürün: MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 141,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10078
Ürün: MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER
Ödeme (TL): 1,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10079
Ürün: MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK NEBULİZER
Ödeme (TL): 2,75
Yenileme Süresi:

SUT: A10080
Ürün: MASKE, HAZNELİ ERİŞKİN NEBULİZER
Ödeme (TL): 2,80
Yenileme Süresi:

SUT: A10081
Ürün: MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10082
Ürün: MASKE, ORANAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10083
Ürün: MASKE, ORANAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10084
Ürün: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, SİLİKON
Ödeme (TL): 159,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10085
Ürün: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, ÇİFT BALONLU (ÇİFT KAFLI)
Ödeme (TL): 71,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10086
Ürün: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ
Ödeme (TL): 47,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10087
Ürün: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, FOAM KAFLI
Ödeme (TL): 160,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10088
Ürün: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, FENESTRELİ
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10089
Ürün: DREN (30-50 ML)
Ödeme (TL): 3,60
Yenileme Süresi:

SUT: A10090
Ürün: DREN (100-200 ML)
Ödeme (TL): 4,50
Yenileme Süresi:

SUT: A10091
Ürün: DREN (300-500 ML)
Ödeme (TL): 5,86
Yenileme Süresi:

SUT: A10092
Ürün: STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)
Ödeme (TL): 0,40
Yenileme Süresi:

SUT: A10093
Ürün: KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU
Ödeme (TL): 0,32
Yenileme Süresi:

SUT: A10095
Ürün: HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK
Ödeme (TL): 2,39
Yenileme Süresi:

SUT: A10096
Ürün: HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA
Ödeme (TL): 4,02
Yenileme Süresi:

SUT: A10097
Ürün: HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK
Ödeme (TL): 10,15
Yenileme Süresi:

SUT: A10101
Ürün: İŞİTSEL İMPLANTLAR PİLİ (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 1,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10102
Ürün: İŞİTSEL İMPLANTLAR ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMSIZ) (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 145,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10103
Ürün: KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 12.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10104
Ürün: İŞİTSEL İMPLANTLAR AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER) (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10105
Ürün: İŞİTSEL İMPLANTLAR PİL YUVASI (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 180,60
Yenileme Süresi:

SUT: A10106
Ürün: İŞİTME CİHAZI PİLİ (İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 1,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10107
Ürün: INTRATEKAL BAKLOFEN POMPASI DOLUM KİTİ (BAKLOFEN POMPA SARFLARI)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10108
Ürün: KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 3,25
Yenileme Süresi:

SUT: A10109
Ürün: KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 4,92
Yenileme Süresi:

SUT: A10110
Ürün: KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 11,33
Yenileme Süresi:

SUT: A10111
Ürün: FİBER VEYA ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 3,25
Yenileme Süresi:

SUT: A10112
Ürün: FİBER VEYA ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 4,92
Yenileme Süresi:

SUT: A10113
Ürün: FİBER VEYA ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK (YARA BAKIM ÜRÜNLERİ)
Ödeme (TL): 11,33
Yenileme Süresi:

SUT: A10114
Ürün: KALEM İĞNE UCU (100 ADET) (BAKLOFEN POMPA SARFLARI)
Ödeme (TL): 23,61
Yenileme Süresi:

SUT: A10115
Ürün: KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI KONUŞMA İŞLEMCİSİ (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 11.376,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10116
Ürün: ORTA KULAK İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 11.376,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10117
Ürün: BEYİN SAPI İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ (İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 12.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: A10118
Ürün: ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
Ödeme (TL): 0,70
Yenileme Süresi:

SUT: A10119
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 8,95
Yenileme Süresi:

SUT: A10120
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK) (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 8,95
Yenileme Süresi:

SUT: AG2000
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 0, 5 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2010
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 1 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2020
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 2-3 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 280,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2030
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 5 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 350,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2040
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 10 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2050
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 15 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2060
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 20 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.102,50
Yenileme Süresi:

SUT: AG2070
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 30 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.417,50
Yenileme Süresi:

SUT: AG2080
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 40 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2090
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 50 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.450,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2100
Ürün: SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 60 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.835,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2110
Ürün: SPONGİOZ BLOKLAR 1000-3000 MM3 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.260,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2120
Ürün: SPONGİOZ BLOKLAR 3001-10000 MM3 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 400,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2130
Ürün: SPONGİOZ BLOKLAR 10001-25000 MM3 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.890,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2140
Ürün: SPONGİOZ BLOKLAR 25001 MM3 VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2150
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 15-30 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.058,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2160
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 31-50 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.359,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2170
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 51-70 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.660,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2180
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 71-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.115,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2190
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.871,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2200
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HUMERUS 151 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.200,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2210
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 5-10 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 581,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2220
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 11-20 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 686,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2230
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 21-30 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 791,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2240
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 31-40 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 889,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2250
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 41-50 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 994,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2260
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 51-70 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.575,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2270
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 71-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.890,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2280
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.023,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2290
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 151-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.534,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2300
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 201-250 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.052,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2310
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 10-15 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.834,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2320
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 16-30 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.058,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2330
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 31-50 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.359,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2340
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 51-70 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.660,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2350
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 71-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.115,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2360
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 101-120 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.416,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2370
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 121-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.864,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2380
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 151-170 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.165,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2390
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 171-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.620,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2400
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 201-251 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 5.376,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2410
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, FEMUR 251 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 5.677,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2420
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 30-50 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.176,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2430
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 51-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.554,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2440
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.932,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2450
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 151-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.310,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2460
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 201-250 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.688,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2470
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, HEMİFEMORAL/HEMİTIBIAL 251 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.835,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2480
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, TIBIA 20-40 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.205,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2490
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, TIBIA 41-70 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.660,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2500
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, TIBIA 71-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.115,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2510
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, TIBIA 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.864,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2520
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, TIBIA 151-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.620,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2530
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, RADİUS/ULNA 50 MM ALTI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 994,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2540
Ürün: KORTİKAL ŞAFT, RADİUS/ULNA 50 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.197,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2550
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, TEKLİ 50-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.260,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2560
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, TEKLİ 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.288,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2570
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, TEKLİ 151-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.540,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2580
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, TEKLİ 201 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.638,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2590
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, İKİLİ 50-100 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.072,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2600
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, İKİLİ 101-150 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.576,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2610
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, İKİLİ 151-200 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.080,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2620
Ürün: STRUT, FEMORAL/TIBIAL/HUMERAL, İKİLİ 201 MM VE ÜZERI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.283,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2630
Ürün: TENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, AŞİL TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2640
Ürün: TENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, BTB TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.725,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2650
Ürün: TENDON, YALNIZ TENDON TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.780,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2660
Ürün: PROKSİMAL FEMUR, BAŞLI (BAŞ + BOYUN + METAFİZ) TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 8.260,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2670
Ürün: PROKSİMAL FEMUR, BAŞSIZ (BOYUN + METAFİZ) TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 5.670,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2680
Ürün: FEMORAL BAŞ, KIKIRDAKLI TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 3.680,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2690
Ürün: FEMORAL BAŞ, KIKIRDAKSIZ TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.095,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2700
Ürün: MASİF, DİSTAL FEMUR TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 8.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2710
Ürün: MASİF, DİSTAL HUMERUS TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 6.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2720
Ürün: MASİF, DİSTAL RADİUS TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.360,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2730
Ürün: MASİF, DİSTALTIBIA TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 8.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2740
Ürün: MASİF, İLİUM/HEMİ-PELVİS TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 25.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2750
Ürün: MASİF, PROKSİMAL HUMERUS TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 6.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2760
Ürün: MASİF, PROKSİMAL ULNA TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 4.360,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2770
Ürün: MASİF, PROKSİMALTIBIA TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 8.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2780
Ürün: MASİF, TOTAL FEMUR TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 28.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2790
Ürün: MASİF, TOTAL TIBIA TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 22.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2800
Ürün: MENİSKÜS, TIBIAL PLATOLU TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2810
Ürün: MENİSKÜS TÜM BOY VE KALINLIKLAR (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2820
Ürün: FASİYA TEMPORALİS ÇAP 10 MM VE ALTI (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 340,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2830
Ürün: FASİYA TEMPORALİS ÇAP 10, 1-20 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 680,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2840
Ürün: FASİYA TEMPORALİS 10 MM X 25 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2850
Ürün: FASİYA TEMPORALİS 20 MM X 30 MM (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.040,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2860
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 1, 0-2, 5 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 650,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2870
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 2, 6-6, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 690,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2880
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 6, 1-12, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 760,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2890
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 12, 1-30, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 960,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2900
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 30, 1-60, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.290,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2910
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 60, 1-100 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.740,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2920
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 100, 1-150, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.780,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2930
Ürün: PERİKARD/DURA/FASİYA LATA 150, 1-180, 0 CM2 (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 2.120,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2940
Ürün: DBM, POWDER 0, 5 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 420,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2950
Ürün: DBM, POWDER 5 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.020,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2960
Ürün: DBM, CRUNCH/KOMBİNE 1, 0-3, 0 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 420,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2970
Ürün: DBM, CRUNCH/KOMBİNE 3, 1-5, 0 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.020,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2980
Ürün: DBM, JEL/PUTTY/PASTE 0, 5-1 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 420,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG2990
Ürün: DBM, JEL/PUTTY/PASTE 1, 1-2, 0 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 570,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG3000
Ürün: DBM, JEL/PUTTY/PASTE 2, 1-3, 0 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: AG3010
Ürün: DBM, JEL/PUTTY/PASTE 3, 1-5, 0 CC (ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU)
Ödeme (TL): 1.354,50
Yenileme Süresi:

SUT: DO1000
Ürün: MEME PROTEZİ
Ödeme (TL): 222,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: DO1001
Ürün: VARİS ÇORABI (ÇİFT)
Ödeme (TL): 45,50
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: DO1002
Ürün: ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI
Ödeme (TL): 15,60
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: DO1003
Ürün: ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU
Ödeme (TL): 51,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: DO1004
Ürün: DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: DO1005
Ürün: KULAK KALIBI
Ödeme (TL): 15,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1006
Ürün: KONUŞMA CİHAZI
Ödeme (TL): 780,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: DO1007
Ürün: EV TİPİ ASPİRASYON (ASPİRATÖR) CİHAZI
Ödeme (TL): 325,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1008
Ürün: NEBÜLİZATÖR CİHAZI
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1009
Ürün: OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ CİHAZI
Ödeme (TL): 833,33
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1010
Ürün: OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ
Ödeme (TL): 127,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1011
Ürün: CPAP CİHAZI
Ödeme (TL): 650,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1012
Ürün: OTOCPAP CİHAZI
Ödeme (TL): 1.300,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1013
Ürün: BPAP/BPAP S CİHAZI
Ödeme (TL): 2.050,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1014
Ürün: BPAP ST CİHAZI
Ödeme (TL): 4.800,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1015
Ürün: BPAP ST AVAPS CİHAZI
Ödeme (TL): 4.800,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1016
Ürün: ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI
Ödeme (TL): 7.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: DO1017
Ürün: EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI
Ödeme (TL): 9.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: DO1017A
Ürün: EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
Ödeme (TL): 473,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1018
Ürün: PULSE OKSİMETRE CİHAZI
Ödeme (TL): 91,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1019
Ürün: DESFERAL POMPASI
Ödeme (TL): 556,48
Yenileme Süresi:

SUT: DO1020
Ürün: MİKRO İNFÜZYON POMPASI (İNSÜLİN POMPASI)
Ödeme (TL): 3.256,15
Yenileme Süresi:

SUT: DO1021
Ürün: GÖZ PROTEZLERİ
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1022
Ürün: İDRAR ENÜREZİS ALARM CİHAZI
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1023
Ürün: PENİS KLEMPİ
Ödeme (TL): 14,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: DO1024
Ürün: İLEAL LOOP SETİ
Ödeme (TL): 73,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: DO1025
Ürün: ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI) (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 375,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1026
Ürün: OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 345,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1027
Ürün: DİZ ALTI ÇORAP (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 270,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1028
Ürün: DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ) (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 287,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1029
Ürün: KÜLOTLU ÇORAP (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 636,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1030
Ürün: BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP (ISMARLAMA LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 720,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1031
Ürün: ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI) (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 128,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1032
Ürün: OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 117,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1033
Ürün: DİZ ALTI ÇORAP (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 92,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1034
Ürün: DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ) (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 98,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1035
Ürün: KÜLOTLU ÇORAP (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 216,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1036
Ürün: BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP (HAZIR LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 190,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1037
Ürün: 1 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 426,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1038
Ürün: 2 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 522,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1039
Ürün: 3 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 622,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1040
Ürün: 4 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 737,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1041
Ürün: 5 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 835,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1042
Ürün: 6 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
Ödeme (TL): 948,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1043
Ürün: LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN KOL MANŞONU
Ödeme (TL): 163,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1044
Ürün: LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI YARIM BACAK MANŞONU
Ödeme (TL): 142,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1045
Ürün: LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN BACAK MANŞONU
Ödeme (TL): 225,00
Yenileme Süresi:

SUT: DO1046
Ürün: BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 467,66
Yenileme Süresi:

SUT: DO1047
Ürün: TEK KOL (EL HARİÇ) (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 248,10
Yenileme Süresi:

SUT: DO1048
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ) (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 538,36
Yenileme Süresi:

SUT: DO1049
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLU) (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 837,94
Yenileme Süresi:

SUT: DO1050
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 682,92
Yenileme Süresi:

SUT: DO1051
Ürün: ŞORT (DİZALTI) (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 433,48
Yenileme Süresi:

SUT: DO1052
Ürün: ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 327,24
Yenileme Süresi:

SUT: DO1053
Ürün: BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 316,41
Yenileme Süresi:

SUT: DO1054
Ürün: DİZALTI ÇORAP (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 351,73
Yenileme Süresi:

SUT: DO1055
Ürün: DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI) (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 358,86
Yenileme Süresi:

SUT: DO1056
Ürün: AÇIK YÜZ MASKESİ (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 281,63
Yenileme Süresi:

SUT: DO1057
Ürün: KAPALI YÜZ MASKESİ (ISMARLAMA YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 317,79
Yenileme Süresi:

SUT: DO1058
Ürün: BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 136,05
Yenileme Süresi:

SUT: DO1059
Ürün: TEK KOL (EL HARİÇ) (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 148,86
Yenileme Süresi:

SUT: DO1060
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ) (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 226,68
Yenileme Süresi:

SUT: DO1061
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLU) (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 356,12
Yenileme Süresi:

SUT: DO1062
Ürün: TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 330,99
Yenileme Süresi:

SUT: DO1063
Ürün: ŞORT (DİZALTI) (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 271,99
Yenileme Süresi:

SUT: DO1064
Ürün: ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 220,99
Yenileme Süresi:

SUT: DO1065
Ürün: BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 175,46
Yenileme Süresi:

SUT: DO1066
Ürün: DİZALTI ÇORAP (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 142,47
Yenileme Süresi:

SUT: DO1067
Ürün: DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI) (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 148,86
Yenileme Süresi:

SUT: DO1068
Ürün: AÇIK YÜZ MASKESİ (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 142,47
Yenileme Süresi:

SUT: DO1069
Ürün: KAPALI YÜZ MASKESİ (HAZIR YANIK BASI GİYSİLERİ)
Ödeme (TL): 154,44
Yenileme Süresi:

SUT: DO1070
Ürün: 1 CM2 SİLİKON TABAKA (YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI)
Ödeme (TL): 0,52
Yenileme Süresi:

SUT: DO1071
Ürün: TAŞINABİLİR (PORTABLE) OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (5 KG ALTINDA, ŞARJLI VE YEDEK BATARYA İLE BİRLİKTE)
Ödeme (TL): 6.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: KB1000
Ürün: NAZAL SEPTAL BUTTON
Ödeme (TL): 72,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1001
Ürün: SİNÜS TAMPONU
Ödeme (TL): 12,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1002
Ürün: HİDROKSİAPATİT PORP (PARSİYEL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 283,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1003
Ürün: TEFLON PORP (PARSİYEL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 181,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1004
Ürün: TİTANYUM PORP (PARSİYEL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 340,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1005
Ürün: TİTANYUM TORP (TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 340,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1006
Ürün: TEFLON TORP (TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 199,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1007
Ürün: HİDROKSİAPATİT TORP (TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ)
Ödeme (TL): 306,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1008
Ürün: SES PROTEZİ
Ödeme (TL): 540,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1009
Ürün: STAPES CUP PROTEZİ
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1010
Ürün: TEFLON STAPES CUP PROTEZİ
Ödeme (TL): 62,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1011
Ürün: TİTANYUM STAPES CUP PROTEZİ
Ödeme (TL): 231,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1012
Ürün: VENTİLASYON TÜP ÇEŞİTLERİ
Ödeme (TL): 5,97
Yenileme Süresi:

SUT: KB1014
Ürün: ORTA KULAK İMPLANTI (İŞLEMCİ, PİL VE PİL YUVALARI, AKTARICI SIİSTEM VE BİLEŞENLERİ, CERRAHİ İLE YERLEŞTİRİLEN İÇ PARÇA)
Ödeme (TL): 17.949,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1015
Ürün: KOKLEAR İMPLANT (İŞLEMCİ, PİL VE PİL YUVALARI, AKTARICI SIİSTEM VE BİLEŞENLERİ, CERRAHİ İLE YERLEŞTİRİLEN İÇ PARÇA)
Ödeme (TL): 30.404,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1017
Ürün: SİNÜS TRAŞ BIÇAKLARI VE BURLARI (TEK KULLANIMLIK)
Ödeme (TL): 515,00
Yenileme Süresi:

SUT: KB1018
Ürün: ENDOTRAKEAL TÜP (LAZER KORUMALI)
Ödeme (TL): 432,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1000
Ürün: TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, MİKROKLİPLER (ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1001
Ürün: TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, STANDART KLİPLER (ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1002
Ürün: TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA KLİPLERİ, FENESTERE KLİPLER (ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1003
Ürün: TİTANYUM YADA KOBALT-KROM AVM (ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON) KLİPLERİ (ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1004
Ürün: TİTANYUM (YADA KOBALT-KROM) ANEVRİZMA KLİPLERİ, GEÇİCİ KLİPLER (ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1006
Ürün: KRANİYOPLASTİ KİTLERİ (AKRİLİKLER/HİDROKSİAPATİT/BTCP) (KRANİYOTOMİ ONARIM MALZEMELERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 547,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1016
Ürün: BASINÇ ÖLÇER KİT (PARANKİMAL/VENTRİKÜLER) (ICP KATETERLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.020,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1019
Ürün: BASINÇ ÖLÇER KİT + DRENAJ KİTLER (VENTRİKÜLER) (ICP KATETERLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1022
Ürün: EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 229,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1024
Ürün: KRANİYOTOMİ İÇİN DELİCİ UÇLAR (YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 209,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1025
Ürün: KRANİYOTOMİ İÇİN KESİCİ UÇLAR (YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 209,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1026
Ürün: KESİCİ TOPUZ UÇLAR (YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 209,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1027
Ürün: ELMAS TOPUZ UÇLAR (YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 209,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1028
Ürün: DİĞER UÇ TİPLERİ (YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UÇLARI) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 209,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1029
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK METAL – PLASTİK Y KONNEKTÖR (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 74,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1030
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK METAL – PLASTİK DÜZ KONNEKTÖR (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 74,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1031
Ürün: VENTRİKÜLOATRİAL SHUNT, TEK ATRİAL KATETERİ (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 110,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1032
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT ANTİSİFONU BİRLEŞİK, ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, PERİTONEAL KATETER, VALVE) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1033
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT ANTİSİFONU AYRI, ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, PERİTONEAL KATETER, VALVE) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1034
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT ANTİSİFONU BİRLEŞİK BÜTÜN PARÇALARI ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER, ) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1035
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT ANTİSİFONU AYRI ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER, ) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1036
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI ANTİSİFONU BİRLEŞİK BURR HOLE MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 808,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1037
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VENTRİKÜL KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 190,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1038
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK PERİTON KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 220,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1039
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 545,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1040
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI DÜZ TABANLI (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 545,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1041
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI BURR HOLE (REVİZYON İÇİN) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 545,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1042
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE PARÇASI ANTİSİFONLU MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 808,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1043
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK ANTİSİFON (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 545,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1044
Ürün: PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT KİT (VENTRİKÜLER/LOMBER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER VS.) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 2.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1045
Ürün: PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VENTRİKÜLER/LOMBER PARÇA (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 110,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1046
Ürün: PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE SİSTEM (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.974,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1047
Ürün: PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK VALVE SİSTEM ANTİSİFONLU (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 2.520,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1048
Ürün: PROGRAMLANABİLİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL SHUNT, TEK PERİTONEAL PARÇA (REVİZYON İÇİN) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 130,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1049
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, TEK PARÇA SHUNT (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 595,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1050
Ürün: LUMBOPERİTONEAL (LP) ŞANT KİT (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 660,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1051
Ürün: LUMBOPERİTONEAL KATETER (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 220,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1052
Ürün: SYRİNGOPERİTONEAL ŞANTLAR (T TÜP) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 715,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1053
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, FLAT-BOTTOM KİT (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER VS.) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 580,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1054
Ürün: VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER VS.) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDİATRİK/ERİŞKİN (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 580,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1055
Ürün: DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1056
Ürün: DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) İÇİN KATATER (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 110,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1057
Ürün: DRENAJ REZERVUARI(OMMAYA TİPİ) VENTRİLÜLER KATETER İLE BİRLİKTE (V-P, V-A VE L-P SHUNTLAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 410,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1058
Ürün: ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR TUBİNG SET (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1059
Ürün: ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR DİSEKSİYON UCU (YUMUŞAK DOKU) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 845,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1060
Ürün: ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR DİSEKSİYON UCU (KEMİK) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 845,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1064
Ürün: BEYİN ELEKTRODU (LEAD) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 3.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1065
Ürün: DBS MİKROELEKTROD (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 176,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1066
Ürün: HASTA PROGRAMLAYICISI (EKSTERNAL) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 980,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1067
Ürün: UZATMA KABLOSU (EXTENSION CABLE) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1069
Ürün: TÜM SİSTEM KİT (İNTRATEKAL KATETER VE SABİT SALIMLI İNFÜZYON POMPASI) (İNTRATEKAL POMPALAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 9.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1070
Ürün: TÜM SİSTEM KİT (İNTRATEKAL KATETER VE PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON POMPASI) (İNTRATEKAL POMPALAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 20.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1071
Ürün: PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON POMPASI TEK (REVİZYON İÇİN) (İNTRATEKAL POMPALAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 19.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1072
Ürün: İNTRATEKAL KATETER TEK (REVİZYON İÇİN) (İNTRATEKAL POMPALAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 591,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1073
Ürün: SABİT SALIMLI İNFÜZYON POMPASI TEK (REVİZYON İÇİN) (İNTRATEKAL POMPALAR) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 8.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1074
Ürün: LEAD, NEUROSTİMULATOR (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 4.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1075
Ürün: LEAD, NEUROSTİMULATOR, TEST KİT (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 350,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1076
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, SİNGLE ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 20.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1077
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 30.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1078
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, NON-RECHARGEABLE, UZATMA (EXTENSİON) DAHİL (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 25.720,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1079
Ürün: HASTA PROGRAMLAYICISI (EKSTERNAL) (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 980,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1080
Ürün: UZATMA (EXTENSİON) REVİZYON İÇİN TEK (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1081
Ürün: ELEKTROD REVİZYON İÇİN TEK (SPİNAL KORD STİMÜLATÖRLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 3.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1082
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (SİNGLE PİN) (VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 35.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1083
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (DUAL PİN) (VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 35.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1084
Ürün: LEAD (VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 4.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1085
Ürün: TUNNELER (VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 230,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1086
Ürün: MAGNET (VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 891,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1095
Ürün: ELEKTROD KILAVUZ TÜPÜ (DBS İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1104
Ürün: DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 315,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1105
Ürün: MİKROÇATAL DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1106
Ürün: KORTEKS BİPOLAR PROBE (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1108
Ürün: TİMPANİK ELEKTROD (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 700,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1122
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 4 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 800,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1123
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 2 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1124
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 6 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 900,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1125
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 8 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1126
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 10 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.050,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1127
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 12 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1128
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 16 TEMASLI – 1 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1129
Ürün: KORTEKS STRİP ELEKTROD 20 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1130
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 850,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1131
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 900,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1132
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1133
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 10 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1134
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 12 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1135
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 16 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.350,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1136
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.550,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1137
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 3 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1138
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 3 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1139
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 3 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.150,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1140
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 3 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1141
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 48 TEMASLI – 3 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1142
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 4 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1143
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 4 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.150,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1144
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 4 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1145
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 32 TEMASLI – 4 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.650,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1146
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 64 TEMASLI – 4 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.750,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1148
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 5 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1149
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 5 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1150
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 5 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1151
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 6 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1152
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 6 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1153
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 6 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1154
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 7 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1155
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 7 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1156
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 7 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1157
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 8 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1158
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 6 TEMASLI – 8 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1159
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 8 TEMASLI – 8 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.650,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1160
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 64 TEMASLI – 8 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.750,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1161
Ürün: KORTEKS GRİD ELEKTROD 4 TEMASLI – 2 X 2 STRİP (KORTİKAL EEG KAYIT VE SEP KAYIT İÇİN) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1162
Ürün: DEPTH ELEKTROD 5 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1163
Ürün: DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 950,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1164
Ürün: DEPTH ELEKTROD 6 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.050,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1165
Ürün: DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1166
Ürün: DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI MAKRO (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1167
Ürün: DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI MAKRO (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 950,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1168
Ürün: DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLA MİKRO (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1169
Ürün: SPHENOİDAL ELEKTROT SET PASLANMAZ ÇELİK (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1170
Ürün: SPHENOİDAL ELEKTROT SET PLATİNİUM (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1171
Ürün: FORAMEN OVALE ELEKTROD 6 KONTAKT (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.050,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1172
Ürün: FORAMEN OVALE ELEKTROD 4 KONTAKT (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 950,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1173
Ürün: EPİDURAL PEG ELECTRODLAR (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1175
Ürün: CUEVA İNTRAOPERATİVE CRANİAL NERVE ELEKTROT KİT (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1190
Ürün: DEPTH ELEKTROD 10 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1191
Ürün: DEPTH ELEKTROD 12 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.300,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1192
Ürün: DEPTH ELEKTROD 15 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.400,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1193
Ürün: DEPTH ELEKTROD 18 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1194
Ürün: GUİDED DEPTH ELEKTROD 4 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.500,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1195
Ürün: GUİDED DEPTH ELEKTROD 6 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1196
Ürün: GUİDED DEPTH ELEKTROD 8 TEMASLI (EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE) (KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA/HARİTALAMA) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 1.700,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1197
Ürün: KAN AKIŞ DOPPLER PROBU (VASKÜLER CERRAHİDE) (KAN AKIM ÖLÇERLER)
Ödeme (TL): 580,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1271
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN BEYİN STİMÜLATÖRÜ, TEK ÇIKIŞLI, ŞARJ EDİLEMEYEN (NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, SİNGLE ARRAY, NON-RECHARGEABLE) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 18.900,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1272
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN BEYİN STİMÜLATÖRÜ, ÇİFT ÇIKIŞLI, ŞARJ EDİLEMEYEN (NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, NON-RECHARGEABLE) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 23.520,00
Yenileme Süresi:

SUT: KN1273
Ürün: SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN BEYİN STİMÜLATÖRÜ, ÇİFT ÇIKIŞLI, ŞARJ EDİLEBİLİR (NEUROSTİMULATOR PULSE GENERATOR, DUAL ARRAY, RECHARGEABLE) (BEYİN PİLLERİ) (BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ)
Ödeme (TL): 27.800,00
Yenileme Süresi:

SUT: NF1034
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 4,85
Yenileme Süresi:

SUT: OP1000
Ürün: ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 10,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1001
Ürün: AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 80,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1002
Ürün: AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 193,00
Yenileme Süresi: 9 ay

SUT: OP1003
Ürün: AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 148,00
Yenileme Süresi: 9 ay

SUT: OP1004
Ürün: DİSTRAKSİYON SİSTEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1005
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMLİ (YETİŞKİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 242,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1006
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMSİZ (YETİŞKİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 193,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1007
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMSİZ (YETİŞKİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1008
Ürün: BEL KEMERİ DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1009
Ürün: BEL KEMERİ VE EKLEMİ DEĞİŞİMİ (FLEKSİYON-EKSTANSİYON, ABDUKSİYON-ADDUKSİYON) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 270,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1010
Ürün: BEL KEMERİ VE EKLEMİ DEĞİŞİMİ (FLEKSİYON-EKSTANSİYON) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1011
Ürün: KANEDYEN (ALÜMİNYUM, ADET)
Ödeme (TL): 10,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1012
Ürün: YAN BARLI, AYARLANABİLİR EKLEMLİ DİZ ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1013
Ürün: YAN BARLI, EKLEMLİ DİZ ORTEZİ (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1014
Ürün: YAN BARLI, DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1015
Ürün: DENIS BROWNE ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1016
Ürün: DİZLİK YÜN (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 7,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1017
Ürün: DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 60,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1018
Ürün: DİZ KAFESİ (İSVEÇ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 250,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1019
Ürün: DİZLİK/T BANDI/ÇEKTİRME (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 28,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1020
Ürün: DORSİ FLEKSÖR BANDI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1021
Ürün: AYAK-AYAKKABI BAĞLANTILI DORSİ FLEKSİYON ORTEZİ (SOFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1022
Ürün: EKİNOVARUS ORTEZİ (AYARLANABİLİR) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 89,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1023
Ürün: ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1024
Ürün: FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1025
Ürün: ELASTİK DİZLİK (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1026
Ürün: EPİN YASTIĞI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 8,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1027
Ürün: FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1028
Ürün: HALLUKS VALGUS ATELİ (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1029
Ürün: HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1030
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 83,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1031
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 90,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1032
Ürün: KALKANEAL KAP (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 30,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1033
Ürün: KALKANEAL KAP (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1034
Ürün: KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 178,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1035
Ürün: KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (METAL YAN BARLI, ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 306,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1036
Ürün: KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 248,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1037
Ürün: KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 229,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1038
Ürün: KISA YÜRÜME ORTEZİ (PATELLAR TENDONDAN YÜK TAŞIYICI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 288,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1039
Ürün: KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ (ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1040
Ürün: KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ (DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 500,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1041
Ürün: KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 850,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1042
Ürün: KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1043
Ürün: KOMPLE DERİ DEĞİŞİMİ (UZUN YÜRÜME ORTEZİ İÇİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 99,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1044
Ürün: KISALIK DESTEKLERİ HER BİR CM İÇİN (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 10,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1045
Ürün: ARK TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 31,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1046
Ürün: ARK + EPİN TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1047
Ürün: ARK + KAMA TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1048
Ürün: EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 26,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1049
Ürün: ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 25,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1050
Ürün: ÜLSERASYON VE/VEYA DEFORMASYONLU AYAK İÇİN HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ TABANLIK (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 80,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1051
Ürün: ORTOPEDİK BOT (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1052
Ürün: ORTOPEDİK BOT (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1053
Ürün: KENDİNDEN AFOLU BOT (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 120,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1054
Ürün: PATELLAR TENDON BANDI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1055
Ürün: SOFT KAPLAMA (PLASTAZOT-PEE-LITE VB. KAPLAMA) (POLİETİLEN MOLD) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1056
Ürün: PLASTİK DİZ ORTEZİ (YÜKSEK YOĞUNLUKLU) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 120,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1057
Ürün: PLASTİK DİZ ORTEZİ (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 95,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1058
Ürün: PLASTİK DİZ ORTEZİ (HARİCİ EKLEMLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 235,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1059
Ürün: PLASTİK DİZ ORTEZİ (KENDİNDEN EKLEMLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 188,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1060
Ürün: PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 110,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1061
Ürün: PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PKAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 162,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1062
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUPRA MALLEOLAR) (AFO/DAFO/SMAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 110,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1063
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUB MALLEOLAR) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 110,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1064
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (PAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 130,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1065
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-KENDİNDEN EKLEMLİ (PAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 162,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1066
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ EKLEMLİ (PAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 185,90
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1067
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ ASİSTİF EKLEMLİ (PAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 205,40
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1068
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-FLEKSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 370,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1069
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-EKSTANSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 409,50
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1070
Ürün: YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK KAFO KENDİNDEN EKLEMLİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 273,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1071
Ürün: POSTERIOR SHELL (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 39,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1072
Ürün: DERİ SANDALET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 125,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1073
Ürün: SCOTTISH RITE ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 314,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1074
Ürün: TRIPOD (ALÜMİNYUM) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 37,70
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1075
Ürün: TWISTER (ÇELİK YAYLI METAL BEL KEMERLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 199,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1076
Ürün: TWISTER (LASTİK VEYA ÖRGÜ KOLON) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 43,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1077
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 796,90
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1078
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ THOMAS (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 452,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1079
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.294,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1080
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.393,60
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1081
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.359,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1082
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.154,40
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1083
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.254,50
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1084
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.219,40
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1085
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.388,40
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1086
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.487,20
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1087
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.453,40
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1088
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.238,90
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1089
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + İSKİAL DESTEKLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.337,70
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1090
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + İSKİAL DESTEKLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.303,90
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1091
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.243,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1092
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.667,60
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1093
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.866,50
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1094
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.797,60
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1095
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.854,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1096
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.412,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1097
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.053,70
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1098
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ + İSKİAL DESTEKLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.984,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1099
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.010,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1100
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİAL DESTEKLİ + ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.028,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1101
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİALDESTEKLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.209,70
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1102
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİALDESTEKLİ + DERİ SANDALETE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.106,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1103
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİAL DESTEKLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.140,80
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1104
Ürün: UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ + İSKİAL DESTEKLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.184,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1105
Ürün: WALKER (ALÜMİNYUM) (HAREKETLİ – SABİT – TERS) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1106
Ürün: WALKER (ALÜMİNYUM) (HAREKETLİ – SABİT – TERS) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,70
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1107
Ürün: WALKER (MODİFİYE, AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 179,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1108
Ürün: WALKER (MODİFİYE, AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 138,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1109
Ürün: X BAIN VEYA O BAIN ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 509,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1110
Ürün: TIBIA KIRIKLARI İÇİN SARMIENTO YÜRÜYÜŞ ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1111
Ürün: İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK (1 YILDA EN FAZLA 6 FARKLI APARAT) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 125,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1112
Ürün: İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK (1 YILDA EN FAZLA 6 FARKLI APARAT) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1113
Ürün: KOL ABDUKSİYON ORTEZİ STATİK-PELVİS DESTEKLİ (AIR PLANE) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1114
Ürün: KOL ABDUKSİYON ORTEZİ STATİK-GÖVDE DESTEKLİ (AIR PLANE) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1115
Ürün: AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 265,00
Yenileme Süresi: 9 ay

SUT: OP1116
Ürün: AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 9 ay

SUT: OP1117
Ürün: DİSTRAKSİYON SİSTEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1118
Ürün: BAŞPARMAK BANDI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1119
Ürün: BRAKİAL PLEKSUS YARALANMA ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1120
Ürün: DİNAMİK DİRSEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 350,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1121
Ürün: DİNAMİK EL-BİLEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 98,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1122
Ürün: DİNAMİK EL-BİLEK-PARMAK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 125,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1123
Ürün: DİNAMİK PARMAK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1124
Ürün: EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18,20
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1125
Ürün: ELASTİK DİRSEKLİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14,30
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1126
Ürün: EPİKONDİLİT BANDI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 16,90
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1127
Ürün: İNHİBİTÖR EL-BİLEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 140,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1128
Ürün: KISA OPPONENS SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 63,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1129
Ürün: KISA OPPONENS SPLINT LUMBRICAL BARLI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 76,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1130
Ürün: UZUN OPPONENS SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 94,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1131
Ürün: KLAVİKULA BANDAJI – VALPAU BANDAJI – KOL ASKISI – OMUZ ASKISI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 25,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1132
Ürün: FLEKSÖR TENDON KESİSİ SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 112,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1133
Ürün: EKSTANÖR TENDON KESİSİ SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 112,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1134
Ürün: KOL ABDÜKSİYON ORTEZİ DİNAMİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 225,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1135
Ürün: OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 69,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1136
Ürün: PARMAK KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 60,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1137
Ürün: SOFT KAPLAMA (PLASTAZOT-PEE-LITE, PLASTİK EL, EL-BİLEK, DİRSEK VE OMUZ ORTEZLERİ) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1138
Ürün: POLİFORM ORTEZ (DİRSEK-EL-BİLEK) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1139
Ürün: SARMIENTO ORTEZİ (ÖLÇÜ VE PROVA İLE) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 226,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1140
Ürün: SARMIENTO ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 170,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1141
Ürün: STATİK DİRSEK SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 83,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1142
Ürün: STATİK DİRSEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 60,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1143
Ürün: STATİK EL-BİLEK SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 55,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1144
Ürün: STATİK EL-BİLEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1145
Ürün: STATİK EL-BİLEK PARMAK SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 55,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1146
Ürün: STATİK EL SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 39,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1147
Ürün: STATİK EL SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 30,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1148
Ürün: STATİK PARMAK SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (HER PARMAK İÇİN 1 ADET) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 21,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1149
Ürün: STATİK PARMAK SPLINT (HER PARMAK İÇİN 1 ADET) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 15,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1150
Ürün: STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLINT (ÖLÇÜ VE PROVALI) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 162,50
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1151
Ürün: STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1152
Ürün: TENODEZİS SPLINT PLASTİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 180,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1153
Ürün: TENODEZİS SPLINT METAL (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 225,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1154
Ürün: ÖN KOL SUPİNASYON/PRONASYON ORTEZİ STATİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 161,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1155
Ürün: ÖN KOL ROTASYON ORTEZİ DİNAMİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 191,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1156
Ürün: AYAK BİLEĞİ EKLEMİ DEĞİŞİMİ-KONVANSİYONEL AYAK (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 237,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1157
Ürün: AYAK BİLEK BAĞLANTISI DEĞİŞİMİ-SACH, DİNAMİK AYAK (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 96,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1158
Ürün: CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1159
Ürün: DİNAMİK/KONVANSİYONEL AYAK DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 407,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1160
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1161
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ-GEÇİCİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 790,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1162
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1163
Ürün: ORTHO PROTEZ-DİZ ALTI MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1164
Ürün: ORTHO PROTEZ-DİZ ALTI PLASTİK (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 900,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1165
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ (KLASİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.072,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1166
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ (MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.660,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1167
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ (EKLEMLİ VEYA DİNAMİK AYAK İLE BİRLİKTE, BİR ÇİFT LİNER DAHİL) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1168
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ (EKLEMLİ VEYA DİNAMİK AYAK İLE BİRLİKTE, BİR ÇİFT LİNER DAHİL) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1169
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ALTI PROTEZ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1170
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ALTI PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 230,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1171
Ürün: DİZ ALTI PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 684,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1172
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 416,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1173
Ürün: SYME PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 416,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1174
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (BİR ÇİFT SİLİKON LİNER İLE BİRLİKTE) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 4.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1175
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (KLASİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.735,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1176
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK -MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.622,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1177
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ-SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 584,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1178
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 734,40
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1179
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (BİR ÇİFT SİLİKON LİNER İLE BİRLİKTE) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1180
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.680,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1181
Ürün: PROTEZ DİZ-LATERAL EKLEM DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 680,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1182
Ürün: DİZ EKLEMİ AĞAÇ + PLASTİK DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.062,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1183
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ- MODULER EKLEM DEĞİŞİMİ (POLİSENTRİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.811,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1184
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-MODULER EKLEM DEĞİŞİMİ (MONOSENTRİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 925,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1185
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-MODULER EKLEMİ DEĞİŞİMİ (ÇOCUK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.459,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1186
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-GEÇİCİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.700,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1187
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1188
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (KLASİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.838,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1189
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.676,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1190
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODULER-SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ) (BİR ÇİFT SİLİKON LİNER İLE BİRLİKTE) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.750,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1191
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1192
Ürün: SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 260,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1193
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 734,40
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1194
Ürün: ORTHO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1195
Ürün: ORTHO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ PLASTİK (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1196
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.320,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1197
Ürün: DİZ ÜSTÜ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 584,00
Yenileme Süresi: 18 ay

SUT: OP1198
Ürün: FOM ÇORABI DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 41,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1199
Ürün: DİZ ALTI PROTEZİ FOM, MİKA DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 245,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1200
Ürün: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ FOM, MİKA DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1201
Ürün: DİZ ÜSTÜ PROTEZİ FOM, MİKA DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 356,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1202
Ürün: KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ FOM, MİKA DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 409,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1203
Ürün: GÜDÜK ÇORABI (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 4,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1204
Ürün: HEMİPELVEKTOMİ PROTEZİ (MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.471,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1205
Ürün: KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.522,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1206
Ürün: PROTEZ KALÇA EKLEMİ DEĞİŞİMİ (MODÜLER) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.207,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1207
Ürün: PROTEZ KALÇA EKLEMİ DEĞİŞİMİ (MODÜLER- ÇOCUK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.861,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1208
Ürün: KALÇA/HEMİPELVEKTOMİ SOKET DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 669,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1209
Ürün: KALÇA PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 4.528,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1210
Ürün: ORTHO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 4.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1211
Ürün: ORTHO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON PLASTİK (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.400,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1212
Ürün: MODÜLER PROTEZ TÜP ADAPTÖRÜ DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 90,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1213
Ürün: MODÜLER PROTEZ ADAPTÖRLÜ TÜP DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 112,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1214
Ürün: PARSİYEL AYAK PROTEZİ (DERİ PATİK) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 357,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1215
Ürün: PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PLASTİK OMURGALI-KILIFLI) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 575,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1216
Ürün: PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PAFO TİPİ) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 510,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1217
Ürün: PARSİYEL AYAK PROTEZİ (TABANLIKLI-DOLGU) (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 110,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1218
Ürün: SACH AYAK DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1219
Ürün: SOFT SOKET DEĞİŞİMİ-POLİFORM (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 104,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1220
Ürün: SUBAP DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 37,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1221
Ürün: SYME PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.046,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1222
Ürün: UYLUK BANDI/Y BANDI/SİLESİAN BANT DEĞİŞİMİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 37,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1223
Ürün: UYLUK KORSESİ, LATERAL EKLEMLİ-DİZ ALTI POTEZİ İLE ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDE (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 654,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1224
Ürün: DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.737,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1225
Ürün: DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.837,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1226
Ürün: DİRSEK ALTI PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.390,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1227
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.858,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1228
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.958,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1229
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.286,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1230
Ürün: DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.358,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1231
Ürün: DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER) DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 880,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1232
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.918,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1233
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.767,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1234
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.334,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1235
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.730,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1236
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.384,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1237
Ürün: EL BİLEĞİ ÜNİTİ DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1238
Ürün: ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ FOM DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 178,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1239
Ürün: FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.170,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1240
Ürün: FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.341,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1241
Ürün: FOREQUARTER PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.536,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1242
Ürün: HARNESS DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 74,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1243
Ürün: OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.170,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1244
Ürün: OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 3.341,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1245
Ürün: OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2.694,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1246
Ürün: OMUZ EKLEMİ (MODÜLER) DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 830,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1247
Ürün: FOREQUARTER/OMUZ DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ÜSTÜ/DİRSEK DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ALTI SOKET DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 415,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1248
Ürün: PARMAK PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENİNDEN) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1249
Ürün: PARSİYEL EL PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENDEN) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 362,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1250
Ürün: DİNAMİK ÇİFT SOKETLİ PARSİYEL EL PROTEZİ LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN (PROTEZ ELDİVENLİ) (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 1.222,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1251
Ürün: PROTEZ EL DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 855,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1252
Ürün: PROTEZ ELDİVEN DEĞİŞİMİ (ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 352,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1253
Ürün: TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 11.050,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1253A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253B
Ürün: 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 1.105,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253C
Ürün: 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 90,95
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253D
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253E
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253F
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253G
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1253H
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİNİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1254
Ürün: TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12.326,70
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1255
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 11.326,25
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1255A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255B
Ürün: 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 1.105,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255C
Ürün: 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 90,95
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255D
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255E
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255F
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255G
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1255H
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRONİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEMİN YETİŞKİN VEYA ÇOCUK ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1256
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12.326,70
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1257
Ürün: EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZ 2 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12.326,70
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1258
Ürün: DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 11.708,75
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1258A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258B
Ürün: 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 1.105,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258C
Ürün: 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 90,95
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258D
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258E
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258F
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258G
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258H
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1258I
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1259
Ürün: DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12.920,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1260
Ürün: DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12.920,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1261
Ürün: DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 16.660,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1261A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261B
Ürün: 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 2.210,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261C
Ürün: 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 181,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261D
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261E
Ürün: 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 3.570,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261F
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261G
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261H
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261I
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1261J
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 15.640,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1262A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262B
Ürün: 2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 2.210,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262C
Ürün: 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 181,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262D
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262E
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262F
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262G
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262H
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262I
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262J
Ürün: 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 62,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1262K
Ürün: 2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 977,50
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263
Ürün: DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20.825,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1263A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263B
Ürün: 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 2.210,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263C
Ürün: 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 181,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263D
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263E
Ürün: 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 3.570,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263F
Ürün: 2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 977,50
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263G
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263H
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263I
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263J
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263K
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1263L
Ürün: 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ (DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 62,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14.790,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1264A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264B
Ürün: 2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 2.210,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264C
Ürün: 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 181,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264D
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264E
Ürün: 1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK) (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 584,80
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264F
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264G
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264H
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264I
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264J
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1264K
Ürün: 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 62,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1265
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14.790,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1266
Ürün: DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 4 KANAL SİSTEM (MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20.060,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1266A
Ürün: 1 ADET MYOELEKTRİK EL (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 5.319,30
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266B
Ürün: 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 2.210,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266C
Ürün: 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 181,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266D
Ürün: 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 208,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266E
Ürün: 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 3.570,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266F
Ürün: 1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK) (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 584,80
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266G
Ürün: 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 80,75
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266H
Ürün: 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 647,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266I
Ürün: 1 ADET BATARYA YATAĞI (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 72,25
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266J
Ürün: 1 ADET ŞARJ CİHAZI (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 205,70
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266K
Ürün: 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 201,45
Yenileme Süresi:

SUT: OP1266L
Ürün: 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ (DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEMİN ALT KOMPONENTLERİ)
Ödeme (TL): 62,90
Yenileme Süresi:

SUT: OP1267
Ürün: MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZLER İÇİ SOKET YENİLEMESİ
Ödeme (TL): 467,50
Yenileme Süresi:

SUT: OP1268
Ürün: DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1269
Ürün: DORSOLOMBER/METAL TORAKOLOMBOSACRAL ORTEZ-TAYLOR (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 226,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1270
Ürün: METAL TLSO-STEINDLER (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 226,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1271
Ürün: DORSOLOMBOSACRAL/TORAKOLUMBOSACRAL KORSE-PLASTİK TLSO (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 226,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1272
Ürün: SERVİKAL ORTEZ İLAVELİ TLSO (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 258,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1273
Ürün: SKOLYOZ ORTEZLERİ (MİLWAUKEE TİP CTLSO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 327,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1274
Ürün: SKOLYOZ ORTEZLERİ (BOSTON, MİAMİ VB TİP PLASTİK TLSO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 261,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1275
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 17,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1276
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 52,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1277
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 31,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1278
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (GÖĞÜS DESTEKLİ-PLASTİK ÇENELİKLİ) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 113,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1279
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (SOMI-BARLI GÖĞÜS DESTEKLİ) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 159,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1280
Ürün: GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 27,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1281
Ürün: HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 191,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1282
Ürün: HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 147,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1283
Ürün: LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1284
Ürün: LUMBOSAKRAL METAL ORTEZ (KNIGHT) (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1285
Ürün: LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 22,10
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1286
Ürün: MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1287
Ürün: MİNERVA ORTEZİ CTO (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1288
Ürün: MİNERVA ORTEZİ ÖLÇÜLÜ VE PROVALI OLARAK HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 452,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1289
Ürün: PLASTAZOT KAPLAMA (KORSE) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 70,00
Yenileme Süresi: 6 ay

SUT: OP1290
Ürün: PLASTİK GÖVDE ORTEZİ (LSO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 175,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1294
Ürün: TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1295
Ürün: STANDING TABLE (AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI)
Ödeme (TL): 500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1296
Ürün: STANDING TABLE (AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI)
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1297
Ürün: AYAKTA DİK POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODIUM CİHAZI/STAND UP WHEELCHAIR/MANUEL KALKIŞ/MANUEL SÜRÜŞ)
Ödeme (TL): 2.600,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1298
Ürün: VELCRO/BANT DEĞİŞİMİ
Ödeme (TL): 20,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1299
Ürün: YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK
Ödeme (TL): 41,00
Yenileme Süresi: 2 yıl

SUT: OP1300
Ürün: HAVALI YATAK
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1301
Ürün: HAVALI MİNDER
Ödeme (TL): 52,00
Yenileme Süresi:

SUT: OP1302
Ürün: AKTİF VAKUM SİSTEMLİ MODÜLER DİZALTI PROTEZİ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 8.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1333
Ürün: FONKSİYONEL ELEKTRİK SİTÜMÜLASYONLU DÜŞÜK AYAK ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 2.000,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1335
Ürün: KARBON GRAFİT AFO (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 800,00
Yenileme Süresi: 3 yıl

SUT: OP1341
Ürün: GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON
Ödeme (TL): 22,00
Yenileme Süresi: 1 yıl

SUT: OP1342
Ürün: STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1343
Ürün: HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1344
Ürün: PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1345
Ürün: STANDART AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 2.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1346
Ürün: AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 8.500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1347
Ürün: PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 3.800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1348
Ürün: DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ (ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 3.800,00
Yenileme Süresi: 5 yıl

SUT: OP1349
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 15.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1350
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1351
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 39.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1352
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 44.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1353
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1354
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1355
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1356
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1357
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 39.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1358
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1359
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1360
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1361
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1362
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1363
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1364
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 21.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1365
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1366
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 50.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1367
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 21.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1368
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1369
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 50.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1370
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 15.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1371
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1372
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 39.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1373
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 44.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1374
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1375
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1376
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1377
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1378
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1379
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 39.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1380
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1381
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1382
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1383
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1384
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1385
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1386
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1387
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 16.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1388
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1389
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 45.500,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1390
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 21.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1391
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 44.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1392
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1393
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 50.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1394
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 21.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1395
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1396
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 50.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1397
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 17.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1398
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 42.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1399
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1400
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.000,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1401
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 17.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1402
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 40.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1403
Ürün: SWING FAZI MİKROİŞLEMCİ, STANCE FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 42.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1404
Ürün: SWING FAZI HİDROLİK, STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 41.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: OP1405
Ürün: SWING VE STANCE FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ) (MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER)
Ödeme (TL): 46.200,00
Yenileme Süresi: 10 yıl

SUT: SG1000
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 0-0, 5 CC/0-500 MM³
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1010
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 0, 6-1 CC/501-1000 MM³
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1020
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 1, 1-2, 5 CC/1001-2500 MM³
Ödeme (TL): 240,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1030
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 2, 6-5 CC/2501-5000 MM³
Ödeme (TL): 310,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1040
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 5, 1-7, 5 CC/5001-7500 MM³
Ödeme (TL): 390,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1050
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 7, 6-10 CC/7501-10000 MM³
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1060
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 10, 1-15 CC/10001-15000 MM³
Ödeme (TL): 600,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1070
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 15, 1-20 CC/15001-20000 MM³
Ödeme (TL): 750,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1080
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR, CASO4-TÜM FORMLAR-KATKI YOK/ANTİBİOTİKLİ/HA (HA ORANI %30’U GEÇEMEZ) 20, 1-30 CC/20001-30000 MM³
Ödeme (TL): 900,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1090
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 0-0, 5 CC/0-500 MM³
Ödeme (TL): 400,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1100
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 0, 6-1 CC/501-1000 MM³
Ödeme (TL): 450,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1110
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 1, 1-2, 5 CC/1001-2500 MM³
Ödeme (TL): 540,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1120
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 2, 6-5 CC/2501-5000 MM³
Ödeme (TL): 700,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1130
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 5, 1-7, 5 CC/5001-7500 MM³
Ödeme (TL): 900,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1140
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 7, 6-10 CC/7501-10000 MM³
Ödeme (TL): 1.000,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1150
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 10, 1-15 CC/10001-15000 MM³
Ödeme (TL): 1.100,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1160
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 15, 1-20 CC/15001-20000 MM³
Ödeme (TL): 1.250,00
Yenileme Süresi:

SUT: SG1170
Ürün: TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLDİR) 20, 1-30 CC/20001-30000 MM³
Ödeme (TL): 1.400,00
Yenileme Süresi:

Tabloyu İndir

Tabloyu İndir

Kurumun ödediği medikal ürün ve tıbbi işlemlerin listesini tablo halinde incelemek için aşağıdaki formu doldurun. Belgeyi 1 dakika içinde e-posta adresinize göndereceğiz. Bu hizmetimiz ücretsizdir.

Ad soyad (gerekli)

Telefon (gerekli)

E-posta (gerekli)

Butona basıp lütfen bekleyin.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanmaktadır. Bu gün Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmıştır. İnsan haklarına uygun şekilde, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik bilincinin geliştirilmesine ve başarılarının kutlanmasına ayrılmıştır. 8 Mart 1857’de ABD’nin New York şehrinde bir tekstil fabrikasında 40.000 işçinin daha iyi çalışma koşulları istemesiyle birlikte yaşanan kötü olaylar sonucu 129 kadın işçinin can vermesiyle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün temelleri aslında atılmış oldu. Sonrasında birçok uluslararası toplantıda 8 Mart 1857’de yaşanan kötü olaylar hatırlatıldı ve bu günün, ölen işçi kadınlar anısına Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Biz Sesan Ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda, o gün yanarak ölen 129 kadın işçiyi üzüntüyle anıyoruz.

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü

Oksijen tedavisinde sıklıkla kullanılan ev tipi oksijen konsantratörleri büyük ve ağırdır. Kullanıcılar, herhangi bir yere gitmek istediklerinde bu ağır cihazları yanlarında götürmek zorunda kalırlar. Bu durum hastaların ve yakınlarının yorulmasına ve cihazların yıpranmasına neden olur. Ayrıca psikolojik bir engel de oluşturur. Hastanın ailesi, cihazı taşıma sorunu nedeniyle plan yapmakta zorlanır. Bu tip cihazları çalıştırmak için 220 volt şehir şebeke elektriğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle otomobil, otobüs, minibüs veya uçak gibi taşıtlarda kullanılmaz. Ev tipi oksijen cihazlarıyla tedavi gören hastalar genellikle eve mahkum olur ve sosyal hayattan bağlarını koparırlar. Yazımın devamında taşınabilir oksijen konsantratörlerinin, ev tipi oksijen konsantratörleri ve tüplerine karşı avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim.

Evde oksijen tedavisine, oksijen tüpü ile devam eden hastalar için de aynı durum geçerlidir. Çelik oksijen tüpleri ağırdır ve taşıması oldukça zordur. Alüminyum oksijen tüpleri nispeten biraz daha hafiftir. Ne kadar hafif olursa olsun tüm oksijen tüplerinin içinde bulunan oksijen gazı, belirli bir süre kullanıldıktan sonra biter. Alüminyum veya çelik olması fark etmez, oksijen gazı bittikten sonra tekrar doldurtmak gerekir. Bu da hasta yakınına hem zaman, hem para, hem de emek kaybı oluşturur. Bazen hastaların kesintisiz şekilde oksijen kullanması gerekir. Özellikle ağır solunum problemlerinde oksijen tüpünün aniden bitme riskinden dolayı yoğun stres yaşanabilir. Bu durum hasta ve ailesi üzerinde maddi ve manevi olumsuz etkiler bırakabilir.

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü

İster ev tipi oksijen tüpü isterse ev tipi oksijen konsantratörü kullanıyor olsun bir hasta için, evden rahatça çıkıp dışarıda gezebilmek oldukça zordur. Bu nedenle taşınabilir oksijen konsantratörleri üretilmiştir ve hastaları ihtiyaçları olan özgürlüğe kavuşturmaktadır. Taşınabilir oksijen konsantratörleri genellikle küçük bir çanta boyundadır ve hafiftir. Bir hastanın rahatça taşıyabilmesi için üretilmiştir. Çanta şeklinde omuza veya sırta takılan modelleri olduğu gibi çekçekli bavul gibi taşınan modelleri de vardır. Taşınabilir oksijen konsantratörlerinin 800 gram ile 8 kg arasında birçok modeli vardır. Cihazların özelliklerine ve oksijen üretme kapasitesine göre ağırlıkları da değişmektedir.

Taşınabilir oksijen konsantratörlerinin iki farklı sistemle çalışan tipi vardır. Bunlardan bir tanesi ev tipi oksijen konsantratörlerinde olduğu gibi kesintisiz şekilde oksijen üfleyen özelliktedir. Bu cihazlar sürekli oksijen akışı sağlar. Diğer tipteki cihaz ise “pulse dose” diye tabir edilen kullanıcı nefes aldıkça oksijen üfleyen özelliktedir.

Pulse dose sistemi ile çalışan cihazlar kullanıcı nefes aldığında oksijen verir. Hastanın nefes verdiği süreçte ise oksijeni üretip depolar. Kullanıcının sonraki nefes alışverişlerinde bu döngü devam eder. Özellikle küçük ve hafif cihazlarda bu sistem kullanılmaktadır. Taşınabilir oksijen konsantratörlerinin bazı modelleri de sürekli oksijen akışı sağlar. Bunu yapabilmek için, cihazın içindeki oksijeni yoğunlaştıran mekanik aksamının “pulse dose” sistemindekine göre daha büyük olması gerekir. Bu nedenle, sürekli akış özelliği bulunan cihazlar diğerlerine göre daha büyük ve ağırdır. Hem pulse dose hem de sürekli akış özelliklerinin her ikisini birden bulunduran cihazlar da vardır. Bu özellikler farklı marka model cihazlara göre değişkenlik gösterir.

Çalışan, okuyan veya eve mahkum kalmak istemeyen tüm oksijen tedavisi gören hastalar için çözüm, taşınabilir oksijen konsantratörü cihazlarıdır. Her seviye rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek farklı kapasitede cihazlar mevcuttur. Doğru ürünü tercih ederek, hastayı sosyal hayatın içine dahil edebiliriz.

Yukarı